Bössinsamlingen under Hungerdagens veckoslut inbringade 670 000 euro – digi-insamlingen fortsätter till slutet av oktober

Emilia Anundi / Finlands Röda Korset
Emilia Anundi / Finlands Röda Korset

Under Hungerdagens bössinsamling 24-26.9 insamlades cirka 670 000 euro. Resultatet av bössinsamlingen som ordnades i en exceptionell situation blev mindre än under tidigare år. Hungerdagsinsamlingen fortsätter på webben till slutet av oktober. Röda Korset uppmuntrar bidragsgivarna att delta tryggt och enkelt i digi-insamlingen. Andelen för bidrag via webben uppskattas öka en aning i år.

Ge bidrag till Hungerdagen
  • Sänd textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande).
  • Via MobilePay till numret 10900 eller Pivo till numret 888500.
  • På webben på adressen www.hungerdagen.fi
  • Gör en inbetalning till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, använd referens 5173.
  • Penninginsamlingstillstånd:POL-2015-8798, beviljats 30.11.2015.

Under Hungerdagen samlas obundna medel till katastroffonden. I exceptionella förhållanden är det allt viktigare att vi med hjälp av katastroffonden kan stärka beredskapen och frivillignätverket, vilket möjliggör agerande direkt när hjälp behövs.  

- Hjälpbehovet ökar i Finland och ute i världen på grund av coronaepidemin.  I Finland hjälper vi bland annat offer för eldsvådor och utbildar frivilliga inom psykiskt stöd.  Röda Korsets frivilliga inom psykiskt stöd stödde till exempel Viking Amorellas passagerare efter grundstötningen på Åland, säger Röda Korsets generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Kumpula betonar att varje bidrag är viktigt och möjliggör för sin del att de som behöver hjälp får hjälpen snabbt.   

- Finlands Röda Kors utför som bäst internationellt biståndsarbete i Jemen, där man har öppnat en coronavårdcentral som erbjuder avgiftsfri vård.  Ur medlen som insamlas på Hungerdagen utdelas också kontanta bidrag till människor som lider av matbrist i södra Afrika, berättar Kumpula.

Digi-insamling intresserar människor i alla åldrar – ännu hinner man med

De exceptionella förhållandena syns i bössinsamlingsresultatet.  Antalet insamlare och insamlingsevenemang var färre än under de senaste åren och coronaepidemin påverkade antalet deltagare på gatan.  Också användningen av kontanter har minskat på grund av epidemin.  

- Bössinsamlingen är en viktig del av Hungerdagen och den är ett sätt att med låg tröskel komma med både som frivillig och som bidragsgivare.  För många av våra frivilliga är Hungerdagen ett av de viktigaste sätten att delta i organisationens verksamhet.  Därför ordnades bössinsamlingen även i år, förvisso i exceptionella förhållanden och genom att minimera riskerna.  Ett hjärtligt tack till alla frivilliga, som runt om i Finland deltog i insamlingen med  olika arrangemang.  Insamlingen fortsätter ännu i digital form och det går enkelt att ge bidrag till exempel på webben, berättar direktör för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen.