Familjen till en ung som håller på att bli självständig bemöter en ny situation och behöver stöd – digifamiljearbete hjälper allt fler

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Stöd för familjen och föräldraskapet uppfattas ofta som en del av ett arbete som görs för barn. Finns det längre behov för familjearbete när den unga håller på att bli myndig eller självständig? I Röda Korsets skyddshus för unga vet man att familjen till en ung som håller på att bli vuxen står inför nya utmaningar och behöver stöd.

Vi kanske tänker att en ung som blir självständig frigör sig från barndomsfamiljen och att det därför är naturligt att familjens stöd upphör. Att bli självständig betyder emellertid inte att man ska klara sig på egen hand, utan att man måste definiera barndomens förhållanden på ett nytt sätt. Att bli självständig förändrar hela familjen; familjeförhållanden och -struktur, dynamik, boende och ekonomiska saker förändras när den unga flyttar till ett eget hem. Det kanske inte alltid sker okomplicerat.

- När saker förändras kan det uppstå konflikter. I skyddshuset har vi fått uppleva hur självständigheten alltför ofta används som alternativ för att reda ut saker. Det är inte ett bra utgångsläge för den unga att påbörja sitt självständiga liv. Det skulle vara viktigt att lära sig att göra saker på eget sätt utan att förlora stödnätverket, berättar talterapeut Isto Onali, chef för de ungas skyddshus i Esbo.

Därför finns det inte heller behov att lösgöra den unga från sitt samfund i hjälparbetet som de ungas skyddshus utför. Familjen har varit ett väsentligt utgångsläge för att hjälpa och en partner genom skyddshusens 30-åriga resa. När hela familjen involveras i arbetet är förändringen mer långvarigare. I skyddshusen söker man familjens befintliga resurser med gemensamma möten och diskussioner. Man stöder familjen att hitta sitt eget sätt att leva tillsammans på olika håll.

- Vi tror på att var och en har möjlighet att förändras och resurser för en inriktning mot det bättre. Processessen utformas individuellt, eftersom den unga och familjen är experter om sina egna liv. Vi utforskar tillsammans hurdan förändring som skulle vara viktig för dem, säger Onali.

Antalet familjemöten i skyddshuset bestäms inte på förhand, utan arbetet slutar när de tillsammans bestämda målen har uppfyllts.

Hjälp på lättare sätt till allt fler familjer med digitala metoder

Även skyddshusens redskap för att hjälpa utformas enligt situationen. Coronakrisen gjorde att skyddshusen fick granska sin hjälpverksamhet i en ny dager. Vi måste fundera på hur man ska garantera en likvärdig hjälp till unga och deras närmaste oberoende av fysisk kontakt. Svaret hittades i digifamiljearbete. Egentligen hade lösningen utvecklats betydligt tidigare än corona. Kati Kyrö som är projektchef för projektet digifamlijearbete som började i augusti 2020, utvecklade digifamiljearbetet i skyddshusen redan på hösten före pandemin började.

- Familjearbetet som sker på nätet är likadant som man får fysiskt i skyddshusen, skillnaden är att metoderna för att genomföra det har digitaliserats. I vårt försök för ett år sedan upplevde familjerna att det var behändigt att få stödet digitalt och en gemensamt effektiv process med arbetstagarna, berättar Kyyrö.

Att flytta tjänsterna till nätet gör det möjligt att erbjuda stödet till familjerna nationellt och att erbjuda hjälp till dem som av en eller annan orsak inte kan komma till skyddshusen. Digitala tjänster är en del av vardagen och de är lättare än tidigare att hitta dem.

Projektet för digifamiljearbete som startar nu riktas på grund av coronaläget till att hjälpa unga och deras närmaste som hamnat i en sårbar situation. Målgruppen är unga och deras familjer som är i behov av särskilt stöd på orter där det finns de ungas skyddshus och nationellt.

- Vi kommer att testanvända en digital stödtjänst för de ungas familjer med omfattande öppethållningstider som är lätta att närma sig. I projektet utvecklar vi en webbmiljö där webbfrivilliga och professionella tillsammans hjälper unga i deras närmiljö som är i behov av särskilt stöd.

Projektet börjar på hösten 2020 och slutar i maj år 2021. Familjearbetet i de ungas skyddshus förverkligas med finansiering av kommuner och STEA. Projektet för digifamiljearbete finansieras med hjälp av donationsmedel av LokalTapiola och Lilly.