Elli Aaltonen ny ordförande för Finlands Röda Kors

Katja Tähjä / Finlands Röda Kors
Röda Korset har valt arbetslivsprofessor Elli Aaltonen till ny ordförande.
Fotograf: Katja Tähjä / Finlands Röda Kors

Röda Korset har valt arbetslivsprofessor Elli Aaltonen till ny ordförande. Vid sin ordinarie stämma idag slog Röda Korset fast att organisationens verksamhet under de närmaste åren fokuserar på hjälp som finns nära och att utveckla den.

Elli Aaltonen är arbetslivsprofessor vid Tammerfors universitet och har tidigare varit generaldirektör för Folkpensionsanstalten och överdirektör för Regionförvaltningsverket i Östra Finland samt länets social- och hälsovårdsråd.

– Som ordförande för Röda Korset vill jag framför allt se till att hjälparna orkar hjälpa. De frivilliga är guld värda för Röda Korset så dem ska vi ta hand om. Frivilliginsatser behöver värdesättas mer i hela samhället, säger Aaltonen.
 

Rätten att få hjälp på nära håll måste tryggas även framöver

Stämman beslutade att Röda Korset under åren 2021– 2023 fokuserar på utvecklande av hjälpberedskap, försvar av medmänsklighet och välmående samhällen. Speciellt viktigt är det att stärka människors möjligheter att få hjälp och själv ställa upp som frivilliga hjälpare i sin närmiljö.

– Röda Korsets hjälp bygger på lokala frivilligas förmåga att identifiera var hjälp behövs i lokalsamhället och sen svara på de behoven. I Finland finns en stark kultur av medhjälp och omsorg, och det är viktigt att vi arbetar för att det ska vara så även i framtiden, säger Röda Korsets generalsekreterare Kristiina Kumpula.

– Nu när stödet till organisationsfältet granskas på grund av coronaepidemin är det viktigt att se till att medborgarsamhällets resurser räcker till att nå dem som behöver hjälp allra mest, även efter epidemin.

Exeptionell stämma går till historien
 

På grund av coronavirusläget flyttades Röda Korsets ordinarie stämma fram från juni till september och genomfördes på distans och decentraliserat. De röstberättigade företrädarna samlades på tio olika orter och hade distanskontakt med presidiet, som sammanträdde i Vasa. Stämman ordnas vart tredje år, men i år komprimerades den dessutom till bara en dag.

Vid stämman valdes Röda Korsets högsta förtroendevalda. Till nya vice ordförande för Röda Korsets styrelse valdes Ann-Mari Audas-Willman från Vasa, Laura Musta från Helsingfors och Harri Virta från S:t Karins. Till ordförande för Röda Korsets fullmäktige valdes Otto Kari från Helsingfors.

Till medlemmar i styrelsen valdes Outi Forsblom från Tikkala, Harri Jokiranta från Seinäjoki, Katja Kuusela från Esbo, Marju Pihlajamaa från Punkalaidun, Jarno Rasinkangas från Uleåborg och Ruut Rissanen från Tammerfors. Vid stämman valdes förutom fullmäktiges ordförande också övriga medlemmar i fullmäktige samt deras suppleanter.