Rekordantal diskussioner i Sekasin-chatten – i kontakterna framkommer tydligt att undantagsförhållanden påverkar ungdomars liv

I Sekasin-chatten för ungdomar har det under detta år redan förts över 21 000 diskussioner, vilket är mer än sammanlagt år 2019. Unga söker hjälp i synnerhet för att de mår dåligt, har problem med mänskliga relationer, att klara av utmaningar i vardagen och för självdestruktiva tankar.

”Våren var en mycket exceptionell tid överallt. Man blev tvungen att avbryta flera närtjänster för unga, varav behovet av nättjänster ökade ytterligare. Under perioden januari–augusti tog unga kontakt 90 000 gånger i Sekasin-chatten, det vill säga över 22 procent mer än under motsvarande tid förra året. Allt fler unga söker hjälp för självdestruktiva tankar. Kontakterna har också varit allvarligare än tidigare. Det är mycket bra att man söker hjälp”, berättar Satu Sutelainen chef för Mieli rf:s nätkrisarbete.

Vid undantagsförhållandena framgick ökat behov av hjälp i Sekasin-chatten, men även ökat antal jourhavande då flera aktörer flyttade till nätet. Under våren 2020 höll sammanlagt över 60 organisationer och församlingar samt ungdomstjänster i städerna jour.

”Under våren utbildade vi cirka 300 professionella och över 240 frivilliga att fungera som stöd för unga genom att ha jour i Sekasin-chatten. Tillsammans har vi kunnat bemöta och hjälpa fler unga än någonsin tidigare i Sekasin-chattens historia. Ett stort tack hör till det flersektoriella Sekasin-partnernätverket som förbundit sig till den gemensamma verksamheten”, glädjas Leena Suurpää, chef för verksamheten vid de ungas skyddshus, Röda Korset.

Det var även livlig diskussion under våren i nätsamfundet Sekasin Gaming som fungerar i Discord plattformen. Det fördes speciellt mycket diskussion på kanalen #mielenterveys och dessutom har den gemenskap, samhörighet och sociala kontakter som servern erbjuder varit speciellt viktiga för många unga den här våren.

Servern Discord, som upprätthålls av Sekasin Gaming, är en föregångare inom branschen. Servern är öppen dygnet runt, vilket hjälper till att nå ut till de ungdomar som man inte når i tillräckligt stor utsträckning genom tjänster som endast är öppna under tjänstetid. Det finns inga andra former av webbaserat arbete som är lika omfattande.

Sekasin-chatten ger ungdomar i olika livssituationer lätt tillgänglig och anonym samtalshjälp. Chatten är öppen varje dag året om – även kvällstid, då de flesta andra hjälptjänster är stängda. Utbildade frivilliga och professionella diskuterar med ungdomarna i Sekasin-chatten. Sekasin-chatten är ett resultat av flera organisationers samarbete. MIELI Psykisk Hälsa Finland rf och Röda Korset ansvarar för samordningen av den. Hjälparbetet i Sekaisin-chatten genomförs med bidrag av STEA.

Sekasin Gaming finns på plattformen Discord och är Finlands största professionellt modererade nätgemenskap. Servern ger ungdomarna möjlighet att anonymt diskutera via tal- och textkanaler med uppemot 13 000 andra finländska ungdomar. Säkerheten hos samtalen säkerställs genom moderering dygnet runt. Utöver ungdomar i liknande situationer finns även professionella inom olika områden regelbundet till stöd för ungdomarna på servern. Sekasin Gaming finansieras av Me-stiftelsen.

Sekasin chatt - sekasin.fi

Öppettider: måndag–fredag 9–24, veckoslut 15–24.

Sekasin Gaming - discord.gg/sekasin