Nätverket för ungas självständighetsprocess: “Vi är trötta på att unga vuxna är osynliga i vårt samhälle.”

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Självständighetsprocessen är ett av de viktigaste skedena i livet. Hur den lyckas bestämmer hur väl en ung vuxen blir en del av samhället. Varför känner man trots allt fortfarande så dåligt till dess betydelse som ett centralt skede i livet?

Självständighetsprocessen är ett mångfacetterat och omfattande fenomen. Det är inte heller lätthanterligt för de framställda åldersramarna. I regel blir vi emellertid ganska tidigt självständiga i Finland, i medeltal som 22-åringar.

Unga vuxna fattar många beslut som bestämmer riktningen för framtiden. Frågor om ekonomi, boende och att klara sig i vardagen är svåra att lösa för många. Frågor om självständighetsprocessen och övriga frågor om livet för de unga vuxna lämnas emellertid ofta obeaktade, eftersom de kategoriseras som unga.

Vi har inte råd att förlora någon

När den unga är under 18 år har hen blivit erbjuden mängder av olika tjänster. När den unga blir myndig, så minskar och splittras antalet tjänster. I tjänster som är riktade till alla åldrar kan man inte alltid bemöta en ung vuxen. Det finns inte nödvändigtvis heller en lämplig plats för unga vuxna där man kan fördriva tiden eller fråga om råd och hjälp. Den unga hittar inte alltid någon lämplig tjänst för sig eller tjänsterna hittar inte den unga.

Största delen av unga vuxna mår ändå bra. Trots det är fler än var tionde av de unga vuxna utanför arbete och utbildning och allt fler behöver stöd i sin vardag. Om vi förlorar dessa unga har det betydelse på lång sikt för oss alla; det finns inte tillräcklig personal för åldringsvården, otryggheten ökar och byarna avbefolkas. För att inte tala om de mänskliga följderna. Varje ung vuxen är viktig. Vi har inte råd att förlora någon, och ingen får vara osynlig.

Nätverket söker lösningar på problemen i självständighetsprocessen

Vi lever i exceptionella tider och framtidsutsikterna är exceptionellt oklara för de unga. Nu är det speciellt viktigt att identifiera problemen och agera i anslutning till unga vuxnas självständighetsprocess.

Av den orsaken samlades en grupp aktörer, som arbetar med ungas självständighetsprocess, på våren 2020 för att fundera på lösningar. Vi har tillsammans tagit det första steget och beslutat att hjälpa varandra att lyckas bättre med att stöda unga och göra ännu fler saker tillsammans, så att unga vuxna får så mycket hjälp som möjligt och att man identifierar deras styrka.

Den 12 november ordnar vi En dag för självständighetsprocessen. I evenemanget söker vi mer lösningar på vad vi ska göra för att säkerställa att varje ung vuxen har möjlighet att tryggt bli vuxen.

På våren grundades under ledning av Finlands Röda Kors ett nätverk för ungas självständighetsprocess. Det samlar aktörer som vill framhäva unga vuxna och är trötta på att unga vuxna är osynliga. Aktörerna i nätverket är redo att ha ett tätare samarbete och göra sin del för att unga ska få den hjälp och service de behöver. I nätverket fungerar Ohjaamo i Helsingfors, Helsingfors stads eftervård, Tammerfors stad, Åbo stadsmission, Garantistiftelsen, Y-säätiö, Nuorisoasuntoliitto, Centralförbundet för barnskydd och Vanda stads ungdomsservice.