Finlands Röda Kors stöder biståndsarbetet i Libanon med 100 000 euro och öppnar en insamling

Nabil Mounzer / EPA
Fotograf: Nabil Mounzer / EPA

Finlands Röda Kors deltar i internationella Röda Korsets biståndsoperation genom att stöda arbetet i Libanon med medel ur katastroffonden. Samtidigt öppnas en insamling, eftersom hjälp ännu kommer att behövas länge.

Med donationerna som fås genom insamlingen stöds libanesiska Röda Korsets biståndsarbete efter explosionen i Beirut.  Röda Korsets internationella biståndsoperation koncentrerar sig på att tillfredsställa människornas grundläggande behov, såsom att tillhandahålla rent vatten, hygienprodukter och mat samt ordna tillfällig inkvartering för explosionsoffren under två års tid.

Dessutom fortsätter libanesiska Röda Korset sin verksamhet på lång sikt som sträcker sig över hela landet inom hälsovård, första hjälpen och sjuktransport.

Det är viktigt att få långsiktig hjälp till Beirut, inte bara för att avhjälpa den akuta nöden.  Vi öppnar nu en insamling, för hjälpbehovet tar inte slut i och med att de sista saknade hittas i ruinerna, säger Finlands Röda Kors chef för medelsanskaffning Sirpa Solehmainen.

Coronaepidemin och ekonomikrisen försvårar situationen i Libanon ytterligare.

Det är viktigt att hjälpen inriktas systematiskt dit, där den behövs mest.  Tack vare Röda Korsets katastroffond kan vi agera snabbt och flexibelt och samtidigt kan vi säkerställa att stödet används på ett ändamålsenligt sätt både i Beirut och i andra katastrofer, säger Solehmainen.  

Hjälp kommer att behövas i Libanon ännu under många år

Explosionen på hamnområdet i Beirut förra veckan orsakade enorm förstörelse och iståndsättningsarbetet kommer att ta lång tid.

Situationen i Libanon är humanitärt och ekonomiskt sett verkligt svår.  Många familjer har förlorat allt.  Krisen är inte förbi på några veckor eller månader, utan hjälp för återuppbyggnadsarbetet behövs i flera års tid, säger Finlands Röda Kors regionala representant för Mellanöstern Kaisa Rouvinen.

Libanesiska Röda Korset har varit på plats och hjälpt de skadade genast från första stund.  På grund av explosionen har 300 000 människor blivit hemlösa.  Också de psykosociala behoven kommer att finnas länge.

Nu är det viktigt att koordinera hjälpen rätt, så att också de mest utsatta får börja bygga upp sina liv på nytt.  Det internationella samfundets stöd behövs för att landet ska komma på fötter, säger Kaisa Rouvinen.

Till katastroffonden kan bidrag ges

  • genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • via MobilePay till numret 10900
  • via Pivo till numret 888500
  • genom betalning till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, använd referens 5186.  

Polisstyrelsens tillstånd POL-2015-8798/30.11.2015.