Finland stöder Röda Korsets biståndsarbete i Beirut med en miljon euro

Anwar Amro/AFP / LK
Fotograf: Anwar Amro/AFP / LK

Finland stöder Internationella rödakorskommitténs (ICRC) operation i Libanon med en miljon euro. Operationen stöder bland annat lokala sjukhus och hjälper de skadade.

Lahjoita katastrofirahastoon
  • På internet
  • Skicka SMS SPR till numret 16499 (15 €/SMS)
  • MobilePay till numret 10900
  • Ge ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond FI52 5000 0120 4156 73, referensnummer 5186

Röda Korset började hjälpa i Beirut omedelbart efter att explosionen inträffat.  Röda Korset i Libanon tog snabbt i bruk över 75 ambulanser och 375 första hjälpare från sjuktransportenheter runt om i landet för att transportera skadade till sjukhusen och satte upp tillfälliga första hjälpen-stationer i staden. Blodtjänsten samlade in blod till sjukhusen.

Röda Korset har också redan levererat mediciner och vårdförnödenheter till 12 sjukhus i Beirut och gör nu en kartläggning av behoven under en längre tidsperiod. Röda Korset hjälper bland annat också till med att hitta försvunna familjemedlemmar och ordnar tillfällig inkvartering för människor som har förlorat sina hem. 10 000 familjer får inkvartering för de följande tre månaderna samt mat- och kontanthjälp.

- Finlands stöd till Röda Korsets verksamhet i Libanon är synnerligen viktigt.  Landet kämpade redan innan förstörelsen som explosionen orsakade med allvarliga ekonomiska problem och följderna på grund av coronaepidemin.  Med det här stödet kan vi ge nödhjälp, men också stöda återuppbyggnaden, där behovet kommer att vara stort, säger Finlands Röda Kors chef för internationell katastrofhjälp Tiina Saarikoski.  

Hjälp behövs länge – återuppbyggnaden lyckas inte utan stöd

Explosionen som skedde i hamnen i Beirut på tisdagen skapade enorm förödelse.   Åtminstone 150 människor har dött och 5 000 har skadats.  Enligt uppskattning har 300 000 människor förlorat sina hem på grund av explosionen.

- Nästan alla byggnader i Beiruts centrum är skadade och många familjer har förlorat allt.  Det är få som har täckande försäkringar, landet har inga arbetslöshetsersättningar och inte heller just något socialt stöd, säger Finlands Röda Kors regionala representant för Mellanöstern Kaisa Rouvinen.

Libanon behöver stöd nu och även för långsiktig återuppbyggnad.

- Det är viktigt att agera systematiskt och så att också de mest utsatta kan börja bygga upp sina liv på nytt, konstaterar Kaisa Rouvinen.

Libanon har under hela sin historia genomlevt konflikter, terrorism och politiska kriser.  Luftförorening, ekonomisk kris och coronaepidemin är den vardag som är aktuell i landet.

- Landet har också berett sig för jordskalv, men omfattningen av den här olyckan mitt i den vackra staden Beirut överraskade alla.  Återhämtningen tar tid och Libanon behöver internationellt stöd, säger regionalrepresentant Kaisa Rouvinen.

Finlands Röda Kors har under många år varit med och stärkt utvecklingen av libanesiska Röda Korsets katastrofberedskap och dess arbete i flyktinglägren i Syrien. I våras skickades från Finland till Libanon en havscontainer med tält och andra förnödenheter för tillfällig inkvartering, vilka nu har tagits i bruk.