Röda Korsets feissare är tillbaka på gatorna

Kimmo Holopainen
Bilden från 2016. Nu använder feissarna ansiktsmasker och skyddsvisirer då de arbetar.
Fotograf: Kimmo Holopainen

Kapitalanskaffningen face-to-face fortsätter igen. Arbetet görs nu med säkerheten i första hand.

Vi avbröt feissningen på grund av coronaviruset i mars 2020. Nu fortsätter feissningen normalt igen.

Feissning är den viktigaste kapitalanskaffningsformen i Röda Korset. Största delen av våra månatliga bidragsgivare har blivit bidragsgivare via feissning.

Vi har utarbetat säkerhetsinstruktioner för feissarna, med vilka vi tar hand om deras och de på gatan bemötta människornas säkerhet. Feissarna närmar sig inte människor som tillhör riskgrupper och de tar särskilt noggrant hand om hygienen.

Månadsgivarna som feissningen medfört möjliggör världsomfattande vårt arbete för att såväl inrikes som utrikes hjälpa människor i nöd. I Finland hjälper vi till exempel ensamma människor via vänverksamhet samt utdelar mathjälp till de behövande. Internationellt arbetar vi mot coronaviruset i många Afrikas länder, så som Etiopien och Kenya samt bland flyktingar i Grekland och Turkiet.

Röda Korset samarbetar även tätt med andra finska organisationer som utövar feissning. Organisationerna har gemensamt utarbetat rekommendationer för säker feissning.

Feissning är verksamhet som utförs året om. Oberoende av årstiden arbetar 50-60 feissare på Röda Korset runt om i Finland. 40 feissare har i juli påbörjat feissningen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Jyväskylä, Vasa och Uleåborg.