Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning tilldelas grundskolelärarna i Finland

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Lärarna har utvecklat nya sätt att möta sina elever för att trygga deras rättigheter till inlärning även i undantagsförhållanden. Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välmående.

Att närundervisningen i skolorna avbröts den 16 mars har vad gäller inverkningarna varit en av de mest omfattande restriktionsåtgärderna under coronaepidemin. På ett ögonblick vände den upp och ner på vardagen för cirka 40 000 lärare och en halv miljon grundskoleelever i cirka två tusen finländska grundskolor.

Lärarna var bland de första som blev tvungna att anpassa sin verksamhet till begränsningarna på grund av coronaepidemin. När skolorna öppnas och en ny slags skolvardag inleds, krävs det åter anpassningsförmåga av lärarna.

- Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning till Finlands grundskolelärare är ett tack för att det för samhället så betydelsefulla och för den finländska välfärden så viktiga skolsystemet anpassade sig snabbt till den nya situationen. Lärarnas insats har varit nödvändig för att elevernas skyldighet och samtidigt rätt till inlärning förverkligas också i undantagsförhållanden, säger Finlands Röda Kors generalsekreterare Kristiina Kumpula.

 

- Med utmärkelsen kan vi också uppmuntra de lärare som fortsättningsvis kämpar i utmanande undervisningssituationer och söker efter de bästa lösningarna.

Epidemins inverkningar sträcker sig långt

Jämsides med den egentliga undervisningsuppgiften har många lärare känt oro för elever som det är svårt att hålla kontakten med eller som haft svårigheter att klara av den nya situationen där det dagliga mötet med läraren och skolkamraterna saknas.

I den nya vardagen framhävs ojämlikheten och betydelsen av stöd för psykiskt välmående bland barnen och ungdomarna.Epidemins inverkningar sträcker sig långt in i barnens och ungdomarnas framtid.

- Lärarnas arbete baserar sig på möten i vardagen. Genom utmärkelsen Humanitär handräckning vill också vi nu uppmuntra lärarna och övriga som arbetar bland barn och ungdomar att modigt förmedla vidare de observationer de gjort i vardagen gällande barnens och ungdomarnas välmående och stödbehov, poängterar Kristiina Kumpula.

 

Finlands Röda Kors beviljar utmärkelsen Humanitär handräckning årligen till en särskilt förtjänt person eller sammanslutning som genom sina åtgärder har främjat humanitära teman, värden eller verksamhet. Utmärkelsen beviljades första gången år 1988.