Finlands Röda Kors hjälper att bygga reservsjukhus för HUS

Mari Mäkinen
Fotograf: Mari Mäkinen

Finlands Röda Kors har rest tre tält för modellutrymmen för ett reservsjukhus vid Helsingfors universitetssjukhus (HUS). Tälten finns i parkeringsutrymmena på Mejlans sjukhusområde och i dem vårdas vid behov coronaviruspatienter.

"Tälten har byggts upp för testning och modellering av vårdutrymmen. Om HUS får behov av att grunda ett tilläggssjukhus, har de en modell som konstaterats vara bra och som kan användas för att ta i bruk flera tält", berättar Virpi Teinilä från Finlands Röda Kors.

Tälten, som byggts upp av Röda Korset och utrustats av HUS, inrymmer tiotals patienter som behöver intensiv- och bäddavdelningsvård.

Röda Korset har under den här exceptionella våren utnyttjat sin erfarenhet och expertis från internationella kris- och katastrofsituationer. Tälten, som används ute i världen för katastrofberedskapsenheter, har nu monterats till Triage-enheter. Sådana har under mars och april levererats till flera sjukvårdsdistrikt: Raseborg, Hyvinge, Tavastehus och Mariehamn. Enheterna planeras alltid i samarbete med beställaren.

"Finlands Röda Kors upprätthåller beredskap för ett fältsjukhus, en hälsostation samt en mobil hälsostation. Dessa enheter har omedelbar aktionsberedskap. Enheterna kan användas för katastrofhjälp både utomlands och i vårt eget land", berättar Teinilä.

Reservsjukhuset som modelleras i parkeringsutrymmet har planerats tillsammans med sakkunniga vid HUS och Röda Korsets katastrofberedskapsenheter. Vid uppbyggandet av modelltälten har Finlands Röda Kors frivilliga haft en betydande roll.

"Vi bestämde oss för att planera reservsjukhuset i Mejlans, för där kan vi bäst ordna alla nödvändiga stödfunktioner, och lokalerna kan byggas så att de lätt kan anpassas enligt behov. Planeringen och genomförandet har framskridit väl och de strukturer som krävs för reservsjukhuset är nu i skick, så att patientplatserna snabbt kan tas i bruk om situationen kräver det. Det reservsjukhus som nu planerats är också en investering i krishanteringen i framtiden", säger verksamhetsdirektör Antti Vento på HUS som ansvarar för reservsjukhusets funktioner.