Corona orsakade rusch av nya frivilliga till Röda Korset – datamodell utarbetad med Digia hjälper att utnyttja den erbjudna hjälpen

Marjaana Malkamäki
Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp i Tammerfors.
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Genom att utnyttja data kan de frivilliga erbjudas intressanta uppgifter snabbare och allt flera får den hjälp de behöver.

Coronakrisen har väckt finländarnas vilja att hjälpa. Hos Finlands Röda Kors syns detta i antalet nya frivilliga: i mars var antalet nya anmälningar 1070, då det i medeltal är cirka 600 nya frivilliga per månad som anmäler sig. Tydligast syns tillväxten i huvudstadsregionen och Nyland.

De frivilligas hjälp är guld värd: uppdragen är många till exempel inom butikshjälpen och väntjänsten på distans, då personer som hör till riskgrupperna och är satta i karantän i praktiken inte kan avlägsna sig från sina hem.

Röda Korset utnyttjar nu dataanalys, så att nya frivilliga snabbare fås med i verksamheten och meningsfulla uppdrag.

”Redan under tidigare år har vi märkt att antalet frivilliga varierar kraftigt, då plötsliga kriser väcker människornas hjälpvilja och antalet frivilliga ökar snabbt. Det har varit ett problem att den erbjudna hjälpen mitt i en akut kris inte nödvändigtvis kan utnyttjas fullt ut”, berättar Röda Korsets koordinator för beredskapsarbete Marko Korhonen.

De nya frivilliga som har anmält sig i mars-april har utbildats speciellt på webben för det som komma skall.

”Hjälpbehovet fortsätter ännu under lång tid. Vi har fått en stor mängd nya, utbildade frivilliga, vilket stärker Röda Korsets beredskap att hjälpa då coronasituationen utvecklas och också i alla kommande situationer i samhället”, konstaterar Korhonen.

Coronakrisen mobiliserade ansvarsbärare

Datamodellen som byggts upp i samarbete med Digia togs i bruk strax före coronakrisen. Med hjälp av datamodellen, som grundar sig på intresseområden och kunskaper hos en ny frivillig som registrerar sig, indelas användarna i fyra grupper med olika förväntningar gällande de kommande frivilliguppdragen. 

När coronakrisen tillspetsades, ökade andelen människor med intresse för ansvarsuppgifter och ordnande av verksamhet bland de anmälda kraftigt. I mars och april var det jämfört med tidigare över dubbelt flera frivilliga av den här typen som anmälde sig till verksamheten.

”Dessa ansvarsbärare är speciellt viktiga just i kriser, eftersom de är som bäst på att organisera frivilligverksamhet, till exempel på att utbilda”, säger projektchef Tapani Tulkki från Röda Korset.

”Det är en intressant och helt ny upptäckt att olika tider får olika människor att aktivera sig. På basis av dessa data verkar det som om olika intresseområden och förväntningar framhävs under olika tider längs året också i normala förhållanden. Den här informationen hjälper oss att utveckla frivilligverksamheten.”

Frivilligpersonligheterna har skapats genom att intervjua Röda Korsets sakkunniga, varefter de har verifierats genom att analysera Röda Korsets data. Modelleringen grundar sig på 45 olika variabler.

Digivärde i coronakrisen – och i Röda Korsets verksamhet efter krisen

Röda Korsets och Digias samarbete för uppbyggande av datamodellen startade förra hösten, när Röda Korset deltog i Digias tävling Digiarvoa, och vann den. Tävlingspriset utgjordes av Digias yrkeskunskap till ett värde av 100 000 euro för förverkligande av vinstprojektet.

”I tävlingen sökte vi idéer eller projekt, med vilka vi främjar välfärden och den digitala framtiden i det finländska samhället. Tävlingen var en del av Digias verksamhet för ansvarsfullhet. Vi ville på så sätt bidra med vårt kunnande till nytta för samhället. Nu konkretiseras insatserna och arbetet för 100 000 euro inriktas på kampen mot corona”, säger Digias President och CEO Timo Levoranta.

”Tack vare digitaliseringen kan vi erbjuda allt flera människor allt snabbare meningsfulla frivilliguppdrag, där människan upplever glädje av att hjälpa. Det är en mänsklig berättelse, men samtidigt en hård databerättelse”, konstaterar Tapani Tulkki från Röda Korset.