På förläggningarna skyddar man sig mot coronasmitta

Anna-Katri Hänninen
På förläggningarna som Röda Korset upprätthåller har man tillfälligt skurit ner på verksamhet som inte är nödvändig. Till exempel är utomståendes besök på förläggningarna tillsvidare förbjudna.
Fotograf: Anna-Katri Hänninen

På förläggningarna som upprätthålls av Finlands Röda Kors har man berett sig för coronaviruset. Varje förläggning har för detta en handlingsplan, som följer Migrationsverkets anvisningar.

Vid Röda Korsets förläggningar har bara ett fåtal coronavirussmittor konstaterats.  Om en asylsökande konstateras ha coronavirussmitta, agerar man enligt anvisningar av den lokala jourenheten eller infektionsläkaren.  

Förläggningarna anmäler misstänkta och verifierade smittofall till Migrationsverket, som upprätthåller uppgifter om helhetssituationen vad gäller smittor.

De asylsökandes grundläggande vardag tas om hand

På förläggningarna har man tillfälligt skurit ner på verksamhet som inte är nödvändig.Förläggningarna sköter dock om den grundläggande vardagen och nödvändiga tjänster, såsom hälsovårds- och socialservice.  

De asylsökande informeras om coronaviruspandemin och undantagsförhållandena på de vanligaste modersmålen bland de asylsökande.De får anvisningar om nödvändiga åtgärder, såsom handhygien och undvikande av sociala kontakter.

Städning och hygien har effektiverats på förläggningarna.  Grupptillfällen avstår man ifrån tillsvidare.  Personalen har i mån av möjlighet gått över till distansarbete och utomstående människors besök på förläggningarna är tillsvidare förbjudna.

Röda Korset upprätthåller 21 förläggningar, av vilka två är enheter för minderåriga.