”Trots att jag hjälper på distans, finns känslan av närhet med”

Tarja Hätönen
Petri Mulari

Människornas ensamhet är den vanligaste orosfaktorn i samtalen som Röda Korsets samtalstjänst får. ”Många som ringer bor ensamma och på grund av krisen har känslorna lyfts till ytan”, berättar frivilliga Johanna Töyräs vid Röda Korset.

Människorna behöver samtalshjälp i de exceptionella förhållandena som coronaviruset orsakar. Förutom ensamhet vill människorna tala om problem i parrelationen eller den psykiska hälsan. Oro över den egna eller de närståendes hälsa och även dödsångest förekommer, likaså till exempel ekonomiska svårigheter och rusmedelsmissbruk.  
 
- Det är många som också är bekymrade över andra människor, sina egna nära och kära och över coronakrisens inverkningar i hela världen.  Alla samtal gäller inte corona, vi talar också mycket om vanliga vardagsbekymmer, berättar frivilliga Johanna Töyräs från Rovaniemi.
 
Samtalen i Röda Korsets samtalstjänst är konfidentiella. Samtalen besvaras av utbildade frivilliga inom psykiskt stöd. 
 
Johanna Töyräs, 33, har fungerat som frivillig inom psykiskt stöd i flera år. Nu är det första gången som hon deltar i samtalstjänsten. Den kändes som ett bra sätt att hjälpa nu när hon inte på grund av sin graviditet kan delta till exempel i utdelningen av mathjälp. Johanna anser att  frivilliguppdraget per telefon också är människonära.  
 
- Trots att hjälpen ges på distans, finns känslan av närhet med, konstaterar Johanna.
 
Enligt Töyräs har människorna varit tacksamma över att samtalstjänsten finns. 
 
- Många samtal inleds med att den som ringer säger sig vara glad över att en dylik tjänst har öppnats. Vi har fått mycket tack. 
 

Psykolog hjälper den frivilliga att få utlopp för sina känslor

När den frivilligas skift i samtalstjänsten tar slut, har han eller hon möjlighet att delta i ett efterbehandlingstillfälle, som leds av en psykolog som hör till Röda Korsets beredskapsgrupp. I tillfället som hålls på distans deltar högst tio frivilliga, vilka ger varandra kamratstöd.  

- Efter skiftet är det bra att ge luft åt sina känslor och att få bort det mest tyngande, så att man kan gå vidare i sitt eget civila liv, säger chefen för Röda Korsets psykologers beredskapsgrupp Atte Varis.   
 
Vid efterbehandlingstillfällena talar man konfidentiellt om hurudana samtal som har kommit in och vilka känslor de väcker hos de frivilliga.  Tillfället stöder de frivilligas ork och psykologen kan vid behov ge återhämtningstips. 
 
På grund av coronaviruset svarar de frivilliga på samtalen hemma.  I flera tidigare krissituationer har de frivilliga i Röda Korsets samtalstjänst samlats i samma lokal för att ta emot samtalen.  
 
- Nu saknas gemenskapen och det naturliga stödet från en annan frivillig i samtalstjänstens vardag. Också därför är efterbehandlingstillfället ytterst viktigt, säger Atte Varis. 
 

Mellan samtalen kan man pusta ut hemma

Juha Hätönen, 54, svarar i samtalstjänsten hemma i Tavastkyro. Han tycker att det känns naturligt att erbjuda hjälp hemma på distans.  Mellan samtalen kan man pusta ut. Juha Hätönen tycker att det är bra att gå igenom det man varit med om.  

- Efterbehandlingen hjälper, så att man inte börjar fundera för mycket på olika saker.  Samtidigt kan man via andras berättelser lära sig att hantera situationer som uppstår i samtalen, säger Juha.  
 
Hätönen gick med i samtalstjänsten genast när han hörde att den öppnas.  Han har fått utbildning i psykiskt stöd och fungerat bland annat som första hjälpen-jourhavande inom Röda Korset.  Hätönen anser att livserfarenhet också är till hjälp i arbetet vid samtalstjänsten. 
 
- En del av berättelserna går ändå under skinnet.  Men inte skulle man kunna göra det här, om man inte skulle ha känslorna med.