Huhtamäki stöder Röda Korsets arbete för att bekämpa coronaviruspandemin i Asien och Europa

IFRC
Rödahalvmånens frivilliga i Bangladesh informerar om coronaviruset, uppmuntrar till handtvätt och levererar mathjälp till dem som drabbats av pandemin. Bangladesh är ett av de länder dit Huhtamäkis stöd kanaliseras.
Fotograf: IFRC

Huhtamäki, som levererar förpackningslösningar för hämtmat och livsmedel, donerar 500 000 euro till internationella Röda Korsets coronabiståndsarbete. Medlen utdelas genom Finlands Röda Kors och de används för att hjälpa människor i mest sårbar ställning i Bangladesh, Indien, Serbien och Slovenien.

Coronaviruspandemin har påverkat människornas hälsa, säkerhet och utkomst exceptionellt hårt i hela världen.  Huhtamäki har en central och internationellt ansedd roll när det gäller att säkerställa livsmedelssäkerheten och -tillgången samt att minska matavfallet.

- Vi har inlett samarbete med Röda Korset för att bidra med vår andel i att underlätta krisen som coronaviruset har orsakat.  Den här krisen påverkar oss alla oavsett var vi befinner oss i världen.  Tillsammans med Röda Korset kan vi påverka där hjälpbehovet är störst”, säger Huhtamäkis verkställande direktör Charles Héaulmé.

Många företag och andra aktörer har börjat stöda Finlands Röda Kors coronaarbete i det egna landet och internationellt.

- Det är viktigt att företagen gör sin andel i kampen mot coronaviruset.  I och med att situationen utvecklas hela tiden kommer Huhtamäkis donation att bära långt och göra det möjligt för oss att hjälpa i syfte att förbättra hälsan och säkerheten för människor som bor i Europa och Asien, säger Finlands Röda Kors tf. chef för internationell biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

Röda Korsets arbete kan stödas genom att ge ett bidrag till katastroffonden.