Över 150 musikers gemensamma kampanj för att samla medel för Röda Korsets coronaarbete

Tero Ahonen
Fotograf: Tero Ahonen

En rekordmängd kända finska artister har via distanskontakter varit med och förverkligat en låt, vars intäkt styrs via Röda Korset till att hjälpa dem som lider av coronaviruset. Sången ”Uuden edessä” har komponerats av Lauri Tähkä och texten är skriven av Timo Kiiskinen.

Låten med dess video är en av de mest vidutsträckta välgörenhetskampanjer, som förenar finska artister, musiker och producenter. Lyssna på Uuden edessä i Spotify.

Då undantagsförhållandena på grund av coronavirusepidemin började, framförde Lauri Tähkä på Instagram en inbjudan till det finska musikfältet för att göra en gemensam välgörenhetslåt. 90 artister gick med, till exempel Jenni Vartiainen, Paula Vesala, Alma, JVG och många andra. Dessutom har över 60 musikbranschens experter deltagit i produktionen av låten och den tillhörande videon.

Musikbranschens gemensamma ansträngning på distans

-Med låtens budskap vill vi stärka finländare som plågats av corona, inge tro på att vi tillsammans klarar oss och uppmuntra till att se framåt, berättar Timo Kiiskinen som skrivit låttexten.

Låten genomfördes som distansarbete av över 150 människor. Musiker, producenter och sångare begärdes att, utan att veta av varandra eller höra varandras prestationer, skicka en spelnings- eller sångprestation i fritt format på en enkel demo. Producenterna valde bland dem de allra lämpligaste till den slutliga versionen.

- Det är helt otroligt hur en idé växte så här snabbt till hela finska musikbranschens gemensamma ansträngning, genom vilken vi tillsammans kan göra en konkret god gärning. Fastän coronan har straffat även musik- och kulturfältet på ett hårt sätt, är jag glad över att så här många av oss hade hjärta, krafter och vilja att tänka även på andra”, berättar Lauri Tähkä.

Genom att lyssna på låten kan varenda finländare hjälpa

Inkomsterna som samlats av låtens direktuppspelade åhöranden och radiospelningar styrs via Röda Korset till att hjälpa dem som i hemlandet lider av coronavirusepidemin. Alla sektorer och personer har deltagit i projektet utan arvode. Även alla de största skivbolagen är med i den gemensamma andan.

- Genom att lyssna på denna låt till exempel via direktuppspelningstjänsten kan varje finländare hjälpa någon annan. All ekonomisk inkomst som kommer av den här låten styrs koordinerat av Röda Korset till att stöda människor som är i behov av hjälp. Vi vill också på detta sätt respektera Röda Korsets långa historia och hedersamma arbete, berättar Tähkä.

Stöd för dem som lider av undantagsförhållanden

På grund av begränsningarna under coronavirusepidemin är det utmanande att få fram hjälpen: de hjälptas och hjälparnas säkerhet är primär. Röda Korset har utvecklat nya sätt att hjälpa och är allt mer närvarande på nätet och stöder dem som är i den allra sårbaraste positionen.

Till exempel kontakterna från unga har ökat och för dem erbjuds stöd via Röda Korsets De ungas skyddshus per telefon, på webben och via Sekasin-chatten.

Undantagsförhållandena och den sociala isoleringen orsakar mycket oro, osäkerhet och ångest bland unga. Till exempel av de 150 dagliga diskussionerna i Sekasin-chatten gäller var tionde diskussion corona, säger Leena Suurpää, chef för De ungas skyddshusverksamhet.

Röda Korset hjälper i coronakrisen kring Finland. De frivilliga erbjuder till exempel butikshjälp för äldre och andra som hör till riskgruppen, ger diskussionshjälp i den hjälpande telefonen och ger skoleleverna distansstöd med hemläxor.

- Fint att vi får vara med i denna unika kampanj. Coronakrisens verkningar och hjälparbete kommer att fortsätta länge. Vi är tacksamma för det stöd som riktats till oss, säger Röda Korsets direktör för medelsanskaffning, Sirpa Solehmainen.