Hur hjälper Röda Korset i hemlandet?

Röda Korset hjälper under coronakrisen i hela Finland.

Röda Korset har i egenskap av riksomfattande organisation som stöder myndigheterna en speciell roll då det gäller beredskap och beredskapsarbete. Vi har följt med coronasituationens utveckling ända från första stund.

Röda Korsets frivilliga och anställda stöder myndigheterna i att hjälpa de epidemidrabbade.   Vi utökar och utvecklar verksamheten allteftersom behovet förändras.  På ställen, där epidemispridningen inte ännu är omfattande, har de frivilliga förberett sig på att starta hjälparbetet när myndigheternas begäran kommer.

I vår verksamhet iakttar vi myndigheternas anvisningar och föreskrifter och vi hjälper där hjälpen behövs mest.

Mathjälp och butikshjälp

Röda Korsets frivilliga delar ut mathjälp och hjälper äldre människor och andra som hör till riskgrupperna genom att gå till butiken och apoteket för deras räkning.

Både hjälpmottagarnas och hjälparnas säkerhet är ytterst viktig för oss. För att garantera säkerheten agerar de frivilliga alltid enligt Röda Korsets gemensamma anvisningar och verksamhetsmodeller.

Ytterligare uppgifter om verksamheten inom olika områden får du genom att kontakta Röda Korsets lokalavdelning eller distrikt.

Hjälp till sjukhusen

Röda Korset hjälper sjukhusen att förbereda sig för epidemin genom att leverera triage-enheter till dem. Enheterna ger sjukhusen extra utrymme för bedömning av hur brådskande vård patienterna behöver.

Sjukvårdsdistrikten svarar för kostnaderna för de beställda triage-enheterna.Röda Korset bistår sjukhusen genom att transportera tälten till objektet från sin logistikcentral i Tammerfors och bygga upp dem med hjälp av anställda och utbildade frivilliga.  Dessutom introducerar organisationen beställaren i användningen av tältet.

Röda korset har beredskap att ännu leverera flera likadana enheter på begäran till sjukhus runt om i Finland.

De frivilliga hjälper på begäran också bland annat med vägledning av patienterna vid sjukhusentrén, om det inte finns tillräckligt med personal från sjukhusets sida.

Närvaro på webben och i telefon

Vi stöder människor som är i sårbar ställning utan att äventyra hjälpmottagarnas och de frivilligas hälsa.

Genom att ringa Röda Korsets hjälptelefon kan man diskutera oro och bekymmer som coronavirusepidemin orsakar.  Samtalen som rings in besvaras runt om i Finland av över hundra utbildade frivilliga inom psykiskt stöd. Tjänsten stöds av LokalTapiola. Hjälptelefonen är öppen från måndag till fredag kl. 9-21 på numret 0800 100 200.  Tjänsten är avgiftsfri för den som ringer.

Röda Korsets tusentals utbildade frivilliga inom vänverksamheten håller runt om i Finland kontakt med sina vänpar allt aktivare via telefon och andra distansförbindelser.  Vi har utökat den riksomfattande utbildningen på webben och för vänverksamheten utbildas ytterligare nya frivilliga.

Röda Korsets De ungas skyddshus stöder ungdomarna per telefon och på webben.  Den tillfälliga inkvarteringen i de ungas skyddshus är också öppen för symptomfria ungdomar enligt behov.  Vi erbjuder ungdomarna också stöd via Sekasin-chatten, där antalet kontakttaganden har ökat under coronakrisen.

På webben erbjuder vi också stöd för närståendevårdare.

Spridning av korrekt information

Röda Korset delar aktivt via sina kanaler information som myndigheterna producerar om förebyggande av coronasmitta. Vi producerar också själva bland annat anvisningar för psykiskt stöd som är tillgängliga för alla på webben. Utbildade frivilliga fungerar som rådgivare i myndigheternas coronatelefoner och -chattar.

De frivilliga delar ut information om coronaviruset på Helsingfors-Vanda flygfält till resenärer som återvänder till Finland. Syftet med verksamheten är att säkerställa att alla vid återkomsten till landet blir informerade om karantänen och andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

Eftersom största delen av skolorna är stängda, erbjuder vi också läxhjälp på distans och gratis läromedel till stöd för distansstudier på webben.

Blodgivningen fungerar också i undantagsförhållanden

Blodgivare behövs också under epidemin. Verksamheten är ordnad så att blod också kan ges i undantagsförhållanden.

Blodgivningen fungerar nu i första hand med tidsbeställning vid de fasta blodgivningspunkterna, och tidsbeställningen har också utvidgats till att gälla för blodgivningstillfällen.

Vid blodgivningspunkterna iakttas förstärkta hygien- och försiktighetsåtgärder. Du kan kontrollera det uppdaterade behovet av blod på adressen blodtjanst.fi.