Röda Korset satsar på kamp mot koronaviruset i Afrika, Mellanöstern och Asien

Kenyanska Röda Korset
Frivilliga från Kenyanska Röda Korset sprider hälsoinformation i sina gemenskaper, bland annat om betydelsen av god hygien för att förebygga spridning av coronaviruset.
Fotograf: Kenyanska Röda Korset

Med stöd av utrikesministeriet och donationer inleder Finlands Röda Kors omfattande hjälpinsatser för att skydda hälsan hos världens mest utsatta människor.

Röda Korset kommer att rikta 1,6 miljoner euro från sina årliga medel för utvecklingssamarbete till hälsoarbete med anknytning till coronaviruset i Afrika och Asien. Utvecklingssamarbetet bedrivs med stöd av utrikesministeriet och katastroffondens donatorer.

Därtill har utrikesministeriet anslagit en miljon euro till internationella Röda Korsets vädjan om COVID-19-katastrofbistånd, som huvudsakligen kommer att riktas till humanitärt bistånd i Libanon.

– Spridningen av coronaviruset skulle orsaka enorma skador i länder med dåliga eller otillräckliga hälsovårdstjänster som redan lider av verkningarna av fattigdom, osäkerhet, konflikter eller klimatförändringen. Vi måste agera nu, när ett effektivt arbete i samhällena ännu kan bromsa en ytterligare spridning av pandemin och lindra dess effekter, säger Maria Suoheimo, chef för Röda Korsets internationella program.

– I störst behov av hjälp är de mest utsatta människorna, såsom seniorer, migranter och flyktingar, hemlösa och funktionshindrade personer, som löper större risk att bli sjuka, bland annat på grund av informationsbrist, dålig hygien och begränsad tillgång till hälsovård.Röda Korset lägger särskild vikt vid informationsgången till personer med funktionsnedsättning och deras förmåga att skydda sig mot infektioner, säger Suoheimo.

Krisen äventyrar även förverkligandet av jämställdhet.Vårdarbetet utförs främst av kvinnor och deras risk att insjukna ökar. Den ekonomiska nedgången drabbar världens fattiga hårdast, varav majoriteten är kvinnor.

Röda Korsets biståndsarbete förenar humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete. Det är lättare att inleda katastrofhjälp till länder där Röda korset hjälpt samhället förbereda sig inför kriser. Långsiktigt arbete minskar de långsiktiga effekterna av pandemin.

Humanitärt bistånd till Libanon

Internationella Röda Korsets vädjan om katastrofbistånd kan rädda människoliv och stärka världens mest utsatta människors säkerhet, välbefinnande och försörjning under de kommande tolv månaderna.

Uppdraget inriktas på att minimera skador orsakade av coronaviruset, stödja sjuka människors tillgång till vård och dela hälsoinformation, samt till vatten-, sanitets- och hygienarbete.

Finska utrikesministeriets stöd kanaliseras huvudsakligen till Libanon, där Libanons Röda Kors tillhandahåller primärvård och ansvarar för säker transport av coronaviruspatienter till stöd för myndigheterna.

– Konflikterna i Mellanöstern och ett stort antal flyktingar belastar det libanesiska hälsovårdssystemet. Om coronaviruset sprids bland cirka 1,5 miljoner syrier och omkring 300 000 palestinska flyktingar som bor i Libanon kommer konsekvenserna att bli mycket allvarliga, säger Tiina Saarikoski, chef för Röda korsets katastrofhjälp.

Finlands Röda Kors stöder också uppdraget genom att skicka materiellt bistånd till Libanon och vid behov till Afrika.

Utbildade frivilliga i nyckelroll

Finlands Röda Kors riktar utvecklingssamarbete även till att skapa beredskap och bekämpa coronaviruspandemin i Afrika. Biståndet riktas till organisationens långvariga partnerländer Burundi, Sydsudan, Etiopien, Kenya, Malawi och Zimbabwe, Niger, Sierra Leone och Somalia. Organisationen kommer även att stödja hälsoarbetet i Sahelregionen.

I Asien är coronaarbetets partnerländer Afghanistan, Myanmar och Nepal.

Stödet riktas både till Internationella Röda Korsets biståndsuppdrag och till Röda korsets och Röda Halvmånens landsspecifika åtgärder. Nationella organisationer spelar en viktig roll i att stöda myndigheterna i kampen mot coronaviruset.

"Röda Korsets styrka är lokala frivilligarbetare som hjälper människor i sitt eget samhälle. Som en del av hälsoarbetet i Afrika och Asien har vi med stöd av Finska Röda Kors utbildat tusentals frivilliga i hälsa, hygien och prevention av epidemier. Nu drar vi nytta av denna utbildning och beredskap, säger Hannele Virtanen, hälsorådgivare på Finlands Röda Kors.

Röda korsets åtgärder varierar från land till land. Volontärer informerar till exempel människor, hjälper till med screening av sjukdomsfall, hjälper människor som behöver hemvård eller sitter i karantän, samt ger psykosocialt stöd till insjuknade, utsatta och frivilliga. Dessutom kommer organisationen att förbättra tillgången till hygienprodukter, såsom handtvättställ och tvål, samt producera kommunikationsmaterial med korrekt information om coronaviruset.

– Samtidigt som coronaviruset sprider sig är det viktigt att fortsätta det grundläggande hälsoarbetet i Afrika och Asien. Om vaccinationer utelämnas kan till exempel mässling spridas mer än coronaviruset på många områden, påpekar Virtanen.