De ungas skyddshus håller sina dörrar öppna under påsken

Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Fotograf: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Den exceptionella situationen i samhället syns i de ungas och familjernas vardag. På Finlands Röda Kors skyddshus för de unga vill man svara mot hjälpbehovet i en situation, då många har blivit tvungna att stänga ned sin verksamhet.

De ungas skyddshus hjälper ungdomar och familjer
  • I alla skyddshus ges stöd och hjälp under påskveckan enligt normala öppettider: på vardagar dygnet runt och på veckoslut kvällar och nätter.  Den tillfälliga inkvarteringen är öppen för ungdomar varje dag kl. 17-10.
  • I Åbo jourar skyddshuset under hela påsken från fredag till måndag dygnet runt och erbjuder inkvartering kl. 17-10.
  • Sekasin-chatten: www.sekasin.fi

Den tillfälliga inkvarteringen är öppen under påsken för ungdomar som behöver ett tryggt nattkvarter.

- Konflikterna i familjerna kan tillspetsas, då man tillbringar mycket tid hemma på grund av begränsningarna. Också de bostadslösa ungdomarnas situation är utmanande i coronaläget.Det är viktigt att ungdomarna och familjerna får hjälp snabbt och enkelt i den speciellt svåra situationen, säger chefen för de ungas skyddshusverksamhet Leena Suurpää.

Ungdomar som behöver tillfällig inkvartering är välkomna till skyddshusen, om de inte är förkylda eller har andra symptom som tyder på coronavirus. De ungas skyddshus fungerar i Esbo, Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Vanda.Skyddshuset i Åbo jourar dygnet runt under hela påsken och de övriga skyddshusen är öppna enligt normala öppettider.

Smidigt digitalt stöd för ungdomar och familjer

Förutom tillfällig inkvartering erbjuder De ungas skyddshus för ungdomarna och deras familjer samtalshjälp samt stöd för de unga när de håller på att börja leva självständigt. Verksamheten har fortsatt genom telefon- och nätkontakter.

- Vi är tacksamma för att kontakten med de unga och familjerna har bibehållits. Under de senaste veckorna har vi fått uppmuntrande erfarenheter om nya sätt att hjälpa ungdomarna och deras närstående. Vi har fått nya idéer för hjälparbetet, när vi har gjort hembesök på distans eller mött familjer vid digitala diskussioner.  

Det digitala stödet har för det mesta tagits emot väl.

- Videoträffarna ersätter visserligen inte ett levande möte, men digitiden är nutid och det är viktigt att vi tar lärdom av arrangemangen under undantagsförhållanden också med tanke på fortsättningen, kommenterade en ung person som presenterade sitt hem i samband med ett distanshembesök som stöder den ungas självständighetssträvanden.   

Ungdomarnas bekymmer kommer fram i Sekasin-chatten

Sekasin-chatten som erbjuder samtalshjälp kontaktas just nu cirka 150 gånger per dag. Chatten upprätthålls tillsammans av Röda Korset och MIELI Psykisk Hälsa i Finland rf och nya webbfrivilliga utbildas för att finnas till för ungdomarna när de berättar om sina bekymmer som ökar hela tiden. I slutet av mars var det till och med 600 ungdomar per dag som köade i väntan på sin tur utanför samtalen. Man har reagerat på situationen.

- Hjälpviljan, som betonats i undantagsförhållandena, syns i Sekasin-chatten och under ett par veckor har vi fått med tiotals nya aktörer i Sekasin-nätverket, berättar Suurpää.