Finlands Röda Kors fjärde Triage-enhet till Åland

Röda Korset sätter på tisdag 31.3 upp ett tält för en Triage-enhet alldeles intill Ålands centralsjukhus i Mariehamn. I tältet får sjukhuset ett separat extra utrymme, som gör det möjligt att bedöma vårdbehovet och hur brådskande vården samt att undvika smittspridning av coronaviruset.

Basuppgifter om Triage-enheten
  • Tälten som används är tygtält med metallstomme 6 m x 8 m som är lämpliga för Finlands väderförhållanden.
  • Tältet består av ett separat innertält och ett löstagbart golv.Ett tält är till ytan 48 m2, varvid ytan för två tält är 96 m2.
  • Tälten kan förenas med varandra antingen i ändarna eller längs sidorna.Enhetens inventarier är planerade för behoven i de hjälpbehövandes och klienternas vänt- och åtgärdsutrymme.
  • Passagen till tälten kan vid behov stängas och deras inredning kan modifieras efter behov med mellanväggar.
  • Till enheten hör grundbelysning och vid behov uppvärmning.

Begäran kom från Ålands sjukvårdsdistrikt (ÅHS) och enheten sänds iväg från Röda Korsets logistikcentral i Tammerfors.

- När vi planerade enheten, var en av de viktigaste egenskaperna att det går lätt och snabbt att ta i bruk tälten.Enheten transporteras i släpvagn efter en personbil behändigt till objektet och tältet kan resas direkt när situationen så kräver, säger Röda Korsets rådgivare för katastrofberedskap Ilona Hatakka.

I arbetet med att bygga upp tältet deltar organisationens frivilliga och arbetstagare.Organisationen har till sitt förfogande ett riksomfattande nätverk av frivilliga, vilka har fått utbildning i beredskapsarbete och agerande i undantagsförhållanden. 

- Röda Korset är alltid redo att stöda myndigheterna på Åland.Vi skred till åtgärder snabbt och sakkunnigt.Organisationens utbildade frivilliga är aktivt med och gör det möjligt att genomföra det här projektet, säger verksamhetsledare Tomas Urvas vid Röda Korsets Ålands distrikt.

Medierna är välkomna att följa med tältbygget vid Ålands centralsjukhus på adressen Doktorsvägen 1, 22100 Mariehamn.

Hjälp avsedd för internationell nöd tas i bruk i Finland

Röda Korset har omedelbar beredskap att sända flera Triage-enheter till hela Finlands område.Organisationens nödhjälpsenheter och annan utrustning används normalt vid internationella kriser ute i världen, men resurserna kan tas i bruk även i Finland.

I mars har Triage-enheter levererats till Raseborgs sjukhus, Egentliga-Tavastlands centralsjukhus i Tavastehus och Hyvinge sjukhus.Grunden i alla enheter är ett av Finlands Röda Kors planerat evakueringscenter, som anpassas efter sjukhusens behov.