Röda Korsets tredje Triage-enhet uppfördes i Raseborg

Anni Koponen
Fotograf: Anni Koponen

Röda Korset bistår Raseborgs sjukhus i beredskapen för coronavirussituationen och har levererats en Triage-enhet från sin logistikcentral i Tammerfors till sjukhuset. Begäran kom från Raseborgs sjukhus.

Basuppgifter om Triage-enheten
  • Tälten som används är tygtält med metallstomme 6 m x 8 m som är lämpliga för Finlands väderförhållanden.
  • Tältet består av ett separat innertält och ett löstagbart golv. Ett tält är till ytan 48 m2.
  • Tälten kan förenas med varandra antingen i ändarna eller längs sidorna. Enhetens inventarier är planerade för behoven i de hjälpbehövandes och klienternas vänt- och åtgärdsutrymme.
  • Passagen till tälten kan vid behov stängas och deras inredning kan modifieras efter behov med mellanväggar.
  • Till enheten hör grundbelysning och vid behov uppvärmning.

Med hjälp av tält som planerats för vård av patienter får sjukhuset extra utrymme för bedömning av hur brådskande vården är. En likadan enhet har tidigare i veckan levererats till Hyvinge och Tavastehus.  

Enheten byggdes upp på lördag 21.3  på Raseborgs sjukhus gård.

Grunden i alla enheter är ett av Finlands Röda Kors planerat evakueringscenter som nu anpassas efter sjukhusens behov.

Beredskap att hjälpa och agera i undantagsförhållanden

Röda Korset har omedelbar beredskap att sända flera liknande enheter till hela Finlands område.

– Vår uppgift är att stöda myndigheterna i alla förhållanden, även i undantagsförhållanden.  Vi har tillgång till biståndsverksamhetens nödhjälpsenheter och annan utrustning samt ett riksomfattande nätverk av frivilliga, som utbildats för att vara beredda och agera, säger koordinatorn för beredskapsarbete i hemlandet Marko Korhonen.

I Raseborg deltar en grupp lokala Rödakorsfrivilliga och Röda Korsets arbetstagare i uppsättandet av tälten.