Finlands Röda Kors bistår Hyvinge sjukhus vid mottagandet av patienter

Anni Koponen
Fotograf: Anni Koponen

Röda Korset bistår Hyvinge sjukhus i beredskapen för coronavirussituationen och levererar tält och inventarier från sin logistikcentral i Tammerfors till sjukhuset. Med hjälp av tält som planerats för vård av patienter, det vill säga en Triage-enhet, får sjukhuset extra utrymme för bedömning av hur brådskande vården är.

Basuppgifter om Triage-eheten
  • Tälten som används är tygtält med metallstomme 6 m x 8 m som är lämpliga för Finlands väderförhållanden. 
  • Tältet består av ett separat innertält och ett löstagbart golv.  Ett tält är till ytan 48 m2, varvid ytan för två tält är 96 m2.
  • Tälten kan förenas med varandra antingen i ändarna eller längs sidorna.  Enhetens inventarier är planerade för behoven i de hjälpbehövandes och klienternas vänt- och åtgärdsutrymmen.
  • Passagen till tälten kan vid behov stängas och deras inredning kan modifieras efter behov med mellanväggar.
  • Enheten är försedd med grundbelysning och vid behov uppvärmning

Begäran kom från Hyvinge sjukhus.Enheten byggs upp torsdag 19.3 klockan 10 på sjukhusets gård.

- Vi anpassar biståndsenheterna som används inom katastrofhjälpen enligt behov.  Grunden här är ett evakueringscenter som vi planerat och det anpassas efter sjukhusets behov.  Nu är enhetens uppgift att säkerställa att sjukhuset har tillräckligt med kapacitet för mottagning och bedömning av patienter, berättar Röda Korsets ERU-koordinator Virpi Teinilä.

Röda Korset har omedelbar beredskap att sända flera liknande enheter till hela Finlands område.

I Hyvinge är det Röda Korsets frivilliga och arbetstagare som bygger upp tälten.

Beredskap att hjälpa på begäran av myndigheterna

Röda Korset har i egenskap av riksomfattande organisation som stöder myndigheterna en speciell roll då det gäller beredskap och beredskapsarbete.Organisationen har följt med hur coronasituationen har utvecklats ända från första stund i världen och Finland.  Organisationen står i beredskap att hjälp.