I coronatider är det viktigt att följa med hur situationen framskrider och att ta hand om varandra

Finlands Röda Kors
Fotograf: Finlands Röda Kors

Röda Korset har från början följt med coronavirusläget och hur det utvecklats ute i världen och i Finland. I vår verksamhet är det viktigaste att främja människornas välmående och att ta i beaktande och hjälpa utsatta personer.

I den situation vi är idag, orsakad av coronaepidemin, är det viktigt att vi tar hand om våra närmaste och stödjer varandra. Om det inte är möjligt att träffas ansikte mot ansikte, kan man hålla kontakt genom meddelanden eller genom att ringa. Det här minskar på känslan av isolation, frustration och hopplöshet.

Röda Korset är redo att hjälpa och vara till stöd med all vård som coronaviruset kan orsaka. Krispsykolog och psykoterapeut Ferdinand Garoff säger att denna exceptionella situation kan orsaka ångest och förvirring. Garoff hör till beredskapsgruppen för psykologer vid Finlands Röda Kors.

- Det är viktigt att få rätt information i en osäker situation, men att hela tiden följa med media eller sociala media kan obemärkt leda till belastning och öka på stressnivån. Det lönar sig alltså att begränsa hur många gånger man läser nyheterna och sociala media till några gånger per dag, och undvika det innan man går och lägger sig, säger Garoff.

Håll tag i rutinerna och din vanliga dygnsrytm

Att fortsätta med sina vardagsrutiner hjälper dig att orka i en situation som är oklar.

- En vanlig dygnsrytm ger din dag regelbundenhet och förutsägbarhet. Ät tillräckligt och motionera i mån av möjlighet. Motion hjälper din kropp att hålla sig i skick i minskar stress. Att hålla sig i gång distraherar också från oroliga tankar.

Nyheter om coronaviruset kommer från otaliga källor, och just nu är coronaviruset det hetaste nyhetsämnet från dag till dag. För att själv orka lönar det sig att man väljer några tillförlitliga kanaler att följa, eftersom det också sprids felaktig information om coronaviruset.

Glöm inte hygienen

Röda Korset uppmanar till regelbunden och omsorgsfull handtvätt och att var och en följer anvisningarna om coronaviruset från Institutet för hälsa och välfärd(THL).

Som beredskapsorganisation är vi alltid beredda

Röda Korset har en speciell roll i beredskapen och förberedelserna i sin egenskap av nationell organisation som stödjer myndigheterna. Vi vill ta vårt ansvar i att minska på takten som smittsamma sjukdomar sprids och i att skydda riskgrupper.

Information om coronaviruset fås av den nationella telefonrådgivningen på numret 02 95 535 535. Öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Telefonrådgivningen kan inte ge hälsorådgivning eller anvisningar om akuta symptom.