Finlands Röda Kors trappar upp sin verksamhet och erbjuder hjälp

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Åtgärderna för att kontrollera spridningen av coronaviruset påverkar allas vardag. Röda Korset jobbar för människors välmående i en historiskt sett exceptionell situation.

Bli frivillig!

Bli en del av hjälpkedjan och anmäl dig som frivillig:

Röda Korsets Oma: https://oma.rodakorset.fi/

Röda Korset stöder de svagaste utan att riskerar vare sig de hjälpbehövandes eller de frivilligas hälsa.   

- Just nu är det viktigt att var och en tänker på sitt eget och på sina närståendes välmående. I det här mycket ovanliga läget fortsätter Röda Korsets verksamhet, men verksamheten anpassas för att svara mot behoven och beakta allvaret i situationen säger Röda Korsets generalsekreterare Kristiina Kumpula.

Enligt Kumpula kan de som är i en svag ställning från tidigare känna sig än mer sårbara i det här läget, därför är det viktigt att erbjuda hjälp och närvaro.

Röda Korset har tusentals utbildade frivilliga inom väntjänsten, de håller nu än mer aktivt kontakt med sina vänner runt om i Finland. Vi ökar också antalet nätkurser för de som vill bli frivilliga inom väntjänsten, nätkurserna är tillgängliga i hela landet. Den rädsla och oro som viruset orsakar bekämpas genom att hålla kontakt per telefon och via meddelanden. Det är viktigt att upprätthålla kontakten, i synnerhet med äldre människor och med dem som hör till riskgruppen.  

- Jag uppmuntrar alla att ta hand om de människor som finns runt er, i synnerhet dem som inte har närstående och annars också känner sig ensamma. De frivilliga vännerna ringer och hör sig för om läget, vid behov hjälper vi till att hitta mera stöd säger Maaret Alaranta som är koordinator för socialt välmående.

Röda Korset är närvarande på nätet

Då skolor och läroinrättningar stänger är det speciellt viktigt att de unga och deras familjer får stöd i de bekymmer och problem som uppstår i vardagen.

- För att kunna vara närvarande i de ungas liv har vi flyttat en stor del av vårt kontakt- och hjälparbete till nätet och telefonen. De ungas skyddshus erbjuder också stöd via chatten sekasin, oron tar sig uttryck genom att antalet som tar kontakt via chatten ökat berättar ledaren för de ungas skyddhus Leena Suurpää.

Röda Korset koordinerar chatverksamheten i samarbete med MIELI Psykisk Hälsa Finland r.f.  

Beredskap att hjälpa på begäran av myndigheter

Röda Korset som landsomfattande organisation som fungerar som stöd för myndigheterna har en specialställning gällande beredskap och föregripande verksamhet.  Vi har följt med utvecklingen av coronaläget från början och Röda Korset följer myndigheternas anvisningar och bestämmelser i sin verksamhet.   

Psykologernas beredskapsgrupp inom Röda Korsets har producerat anvisningar och råd gällande känslor och tankar som coronaviruset ger upphov till. Videomaterialet är textat och fritt tillgängligt på YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8JG5DuOKiy30a50oHaZ7zLe (finska)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLd8ziwoPNU8KEjjDcQLYCGYjWw_GPIzfQ (svenska)