Röda Korset delar ut Fördomsfri föregångare-utmärkelser

Finlands Röda Kors samordnar den nationella veckan mot rasism, som i år hålls den 16-22 mars. Syftet med Veckan mot rasism är att påverka attityderna så att rasismen minskar i samhället.

Röda Korset delar ut Fördomsfri föregångare-utmärkelser till samfund, företag och enskilda personer som inom sin bransch främjar medmänsklighet och jämlikhet.

”Ett sätt att minska rasismen i vardagen är att möjliggöra socialt umgänge med människor från olika bakgrunder. Därför vill vi lyfta fram aktörer som bemöter olika personer jämlikt i rekrytering, utbildning, kulturutbud och frivilligverksamhet,” säger Janette Grönfors, sakkunnig i verksamhet mot rasism, från Finlands Röda Kors.

I år är mottagarna av utmärkelsenFördomsfri föregångare bl.a. Uleåborgs huvudbibliotek, Joensuu stadsteaters Polkuja teatteriin-samhällskonstprojekt, Sininauhasäätiös frivilliga, restaurangkedjan Hesburger, Tokmannis butik i Pieksämäki och utbildningsorganisationen WinNova i Satakunta.

Fokus på anställing och utbildning av invandrare

I Egentliga Finland ger man utmärkelsen till restaurangkedjan Hesburger för sin långvariga och fördomsfria inställning till att rekrytera och utbilda anställda.

I Sydöstra Finland uppmärksammar man Tokmannis butik i Pieksämäki, som har gjort det möjligt för personer med olika nationaliteter att få utbildning i det finska språket och introducerat dem för t.ex. arbetsuppgifter.

Utbildningsorganisationen WinNova i Satakunta har på lång sikt främjat utbildning och sysselsättning för invandrare och utvecklat innovativa verksamhetsmodeller som stöd för studerande.

”Vi tackar speciellt WinNova för modellen där ledarna som själva gått igenom integrationsprocessen, stödjer studeranden i både studierna och integrationen,” säger Paula Ilén, Röda Korsets verksamhetsledare i Satakunta distrikt.

Frivilligverksamhet, samhällskonst och samarbete

Inom Helsingfors och Nylands distrikt ger man utmärkelsen Fördomsfri föregångare till Sininauhasäätiös frivilliga, som osjälviskt ger tid till de allra mest utsatta, såsom hemlösa. De som får stöd är både finländare och hemlösa invandrare.

I Savolax-Karelen ger man utmärkelsen till Joensuu stadsteaters Polkuja teatteriin-samhällskonstprojekt.Målet med projektet är att med hjälp av konsten stärka identiteten hos unga från olika kulturer och att de får uppleva samhörighet i den egna kommunen och i det egna samhället.

Uleåborgs distrikt delar ut utmärkelsen till huvudbiblioteket, som under flera år har samarbetat med Röda Korset i evenemang under den nationella veckan mot rasism, samt drivit ett språkkafé för invandrare i biblioteket. I år kommer biblioteket att anordna en utställning om asylsökarnas vardag.