Röda Korset hjälper de som lider av matkrisen i södra Afrika

Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors
Finlands Röda Kors har erfarenhet av biståndsarbete i Zimbabwe och Eswatini. På bilden barnen Silent, Enwet, Terrance och Boshet från Zimbabwe.
Fotograf: Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors

Röda Korsets kontantbidrag och mathjälp hjälper familjerna att överleva den värsta torra perioden i Eswatini och Zimbabwe.

Bidra till katastroffond:
  • på Internet
  • på Facebook
  • Skicka SMS SPR till numret 16499 (15 €/SMS)
  • MobilePay till numret 10900
  • Ge ett bidrag till Finlands Röda Kors katastroffond FI52 5000 0120 4156 73, referensnummer 5186

Enligt FN lider fler än 11 miljoner människor av brist på mat på grund av torkan i nio länder i södra Afrika. Situationen är larmande.

 I en del av södra Afrika har skörden redan gått förlorad. Skörden borde vara mogen i april, men en del av människorna har först nu sått. Regnet upphör normalt efter mars och då börjar den torra vinterperioden, berättar Jouko Ala-Outinen, rådgivare för Finlands Röda Kors katastrofhjälp i Nairobi.

För många familjer innebär detta en näringsfattig måltid om dagen. Då det inte blir någon skörd tvingas familjerna ta till andra överlevnadsmetoder, till exempel sälja sina husdjur.

Ala-Outinen följer ländernas situation på plats. Den kris torkan orsakar i år inverkar på skörden hela det här året och ända fram till nästa års skördeperiod. Antalet biståndsbehövande kommer att öka mot slutet av året då eventuella lager tar slut.

Klimatförändringens konsekvenser förvärrar torkan.

Södra Afrika ligger mitt i ett område som klimatförändringen påverkar – cykeln mellan regn- och torrperioden har förändrats och cykeln med torra år blir snabbare. Människorna behöver nytt levebröd, funderar Ala-Outinen.

På familjenivå är situationen mycket svår. Människorna behöver omedelbar hjälp för att trygga den näring som behövs.

Mobila pengar byts ut mot majsmjöl, bönor och olja

I Eswatini påverkar matkrisen en fjärdedel av befolkningen. En femtedel av befolkningen i Eswatini lever på väldigt knapp föda och behöver verkligen hjälp.

Röda Korset hjälper till genom att erbjuda 2 200 familjer i det sårbara området Shiselwen kontant bistånd för att familjerna ska klara sig över den värsta tiden.

I motsvarande program i många afrikanska länder använder fler än 95 procent av biståndstagarna kontantbiståndet till att köpa mat. Folk kan köpa till exempel majsmjöl, bönor och olja.

Finlands Röda Kors har den principen att de personer som ansvarar för familjens matförsörjning får kontaktbidraget. Oftast är dessa mammor, mormödrar och ammande eller gravida kvinnor.

Kvinnorna får en känsla av styrka då de kan fatta beslut för familjens del.

Biståndsoperationen genomförs av Eswatinis Röda Kors, en av de minsta i hela Afrika.

De har en ofantlig vilja att lära sig nytt och utföra arbetet till hundra procent. Vårt samarbete flyter mycket bra.

Kontantbidragen blir mathjälp i Zimbabwe

Zimbabwe plågas av den värsta matkrisen på ett årtionde. Enligt världens matprogram har fler än nio miljoner människor inte tillräckligt med mat.

I Zimbabwe är torkan mångfaldigt värre än i lilla Eswatini, men människornas matsäkerhetssituation är på grund av torkan nästan likadan i båda länderna, och i många andra länder, beskriver Ala-Outilnen.

Utöver den långa torkan plågas Zimbabwe av extrema väderfenomen, såsom översvämningarna orsakade av stormen Idai i mars ifjol, samt av landets ekonomiska krasch. Många saknar mat, och möjligheter att köpa mat, eftersom tillgången till maten har förvärrats. Därför byter Finlands Röda Kors landets planerade kontantbidrag till mathjälp.

Europeiska unionen och bidragsgivare stöder Finlands Röda Kors biståndsarbete i Eswatini och Zimbabwe.

Europeiska unionen är som finansiär mer en partner än en finansieringskälla i bakgrunden. De deltar i genomförandet av biståndsoperationen, övervakar kvaliteten och uppmuntrar oss till att nå goda resultat, funderar Ala-Outinen.