Jul i Sinnet-matköpkorten har utdelats till hemmen – medellösheten syns på familjernas matbord också i vardagen

Kristiina Hemminki
Fotograf: Kristiina Hemminki

Bidragen till insamlingen Jul i Sinnet har den här julen gett mat på borden hos sammanlagt 28 000 barnfamiljer. En enkät som gjordes bland yrkespersoner inom social- och hälsovården, som fattade beslut om vem som får köpkort, visar att det i mindre bemedlade familjer råder brist på ordentlig mat, inte bara på helger utan också på vardagar.

I år delades i Finlands Röda Kors och Mannerheims Barnskyddsförbunds insamling Jul i Sinnet ut sammanlagt 28 000 matköpkort till mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Med köpkortet på 70 euro kan föräldrarna köpa mat till julbordet åt familjen.

Enkäten som Finlands Röda Kors gjorde om barnfamiljsfattigdom i november-december visar att bristen på pengar syns i de mindre bemedlade barnfamiljernas kylskåp också på vardagarna. Av de yrkespersoner inom social- och hälsovården som svarade på enkäten berättade var fjärde att mindre bemedlade barnfamiljer är tvungna att spara på maten eller att kosten är bristfällig på grund av att familjen är fattig.

Också behovet av mathjälp kom fram i enkäten. Av de 108 yrkespersonerna inom social- och hälsovården som svarade på enkäten nämnde var femte att mindre bemedlade familjer måste ty sig till mathjälp för att klara av vardagen. 

- Det här berättar om att de fattigaste barnfamiljerna ständigt är tvungna att stöda sig på sådana former av hjälp som är avsedda att vara tillfälliga och det allra sista alternativet, när andra stödnätverk inte räcker till. Grundtryggheten måste fås till en sådan nivå att den räcker till för att täcka de grundläggande behoven i livet för en barnfamilj, såsom hälsosam mat, betonar Röda Korsets koordinator för social välfärd Maaret Alaranta.

Tack till bidragsgivarna

I Jul i Sinnet-insamlingen deltog i år på sedvanligt sätt både företag och privata donatorer. Det slutliga insamlingsresultatet blir klart i början av året, när alla redovisningar har inkommit.

- Varje bidrag är viktigt, för tack vare människornas hjälpvilja kan vi förmedla hjälpen vidare till rätt ställe, påminner Röda Korsets koordinator för medelsanskaffning Regina Laurén.

 - Jag vill framföra ett varmt tack till alla donatorer och frivilliga som har deltagit i insamlingen.

Insamlingen Jul i Sinnet startade den 21 november och den ordnades i samarbete med Yles morgon-program, Yle Radio Suomi och Yle Radio Vega. Med köpkorten har familjerna kunnat köpa mat i partnerbutikerna som deltar i kampanjen, det vill säga K-mataffärer, Lidl och S-gruppens butiker. Insamlingen ordnades i år för 23:e gången.

Röda Korset genomförde en enkät om barnfamiljsfattigdom i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund 24.11-2.12.2019. Enkäten var landsomfattande och den sändes ut till nästan 350 yrkespersoner inom social- och hälsovården, vilka fattade besluten om mottagarna av Jul i Sinnet-köpkorten. Inom utsatt tid erhölls svar av totalt 108 svarande. Analysen utfördes av Finlands Röda Kors.

www.julisinnet.fi