Röda Korsets 2019 i bilder

Olav A. Saltbones / Norges Röda Kors
Röda Korsets biståndsarbetare hjälpte ett flickebarn till världen med kejsarsnitt i al-Hol. Barnet vägde 2,7 kilo och behövde extra syre. I de finländska biståndsarbetarnas uppgifter ingick att vårda sjuka personer och de som hade sårats i kriget samt bistå vid till exempel svåra förlossningar.
Fotograf: Olav A. Saltbones / Norges Röda Kors

2019 var fyllt av biståndsarbete och humana gärningar både i Finland och utomlands. Bilderna ger en inblick i vad vi åstadkom tillsammans. Ett stort tack till alla frivilliga, anställda, bidragsgivare, samarbetspartner och vänner av Röda Korset!

I början av året talade Röda Korset för likvärdighet i kampanjen Människor emellan tillsammans med Amnesty Internationals avdelning i Finland och Kyrkans Utlandshjälp. Veckan mot rasism i sin tur firades i mars. Rasistiskt tänkande strider klart mot Röda Korsets principer, som betonar medmänsklighet och jämlikhet.
 
I möteskaféerna som ordnades i samband med kampanjen Människor emellan kunde okända människor med olika bakgrund träffas och samtala. Foto: Mirva Helenius
 
 
Vi lindrade ensamhet genom att förmedla vänner till människor som behöver sällskap. Vi hjälpte över 20 000 personer. När vänverksamheten fyllde 60 år tackade republikens president Sauli Niinistö de tusentals frivilliga som deltar i Röda Korsets vänverksamhet.
 
Elvi Immonen och Virve Mertanen bor nära varandra och träffas ungefär två gånger i månaden. Fotograf: Joonas Brandt
 
 
Den 15 mars 2019 träffades Moçambique av en av de värsta orkanerna någonsin på södra halvklotet. Röda Korset var bland de första på plats för att hjälpa offren från stormen Idai. Finlands Röda Kors skickade biståndsarbetare och -material till platsen. Tillsammans med Kanadas Röda Kors skickade vi även ett fältsjukhus och en enhet för vård av kolera.
 
Extrema väderförhållanden och naturkatastrofer blir vanligare när temperaturen på jorden stiger. Världens fattigaste människor är de som lider mest av katastroferna, samtidigt som de har minst inverkan på klimatförändringens uppkomst. Röda Korset prioriterar de mest utsatta även i kampen mot klimatkrisen. 
 
Tekniker Janne Mäkisalo arbetade för att få ström till den lokala hälsovårdsbyggnaden och Röda Korsets fältsjukhus. Foto: Saara Mansikkamäki/Finlands Röda Kors
 
 
Under året hjälpte vi hundratals människor i Finland som hade förlorat sina hem i eldsvådor. Den största av dessa hjälpoperationer var branden i höghuset Keskuskartano i Björneborg i maj. Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa), som Röda Korset samordnar, hjälpte i sin tur myndigheterna att i medeltal varannan dag leta efter någon försvunnen person.
 
Frivilliga räddningstjänstens gemensamma övning i Åbo. Foto: Jussi Vierimaa/Finlands Röda Kors
 
 
Frivilliga hade jour på tusentals evenemang runt om i Finland, i synnerhet på sommaren. Utöver första hjälpen-jour arbetade de frivilliga med sexual- och rusmedelsfrågor på festivalområdena. Röda Korset och Ilosaarirock inledde även arbete för att bekämpa sexuella trakasserier på festivaler.
 
Saara Sahlstedt och Rami Kujanpää har första hjälpen-jour i Helsingfors på valborgsmässoaftonen. Foto: Leena Koskela/Finlands Röda Kors
 
 
Orkanen Dorian, som slog till mot Bahamas söndagen den 1 september, förstörde helt eller delvis uppskattningsvis 45 procent av husen på öarna Grand Bahama och Abaco. Finlands Röda Kors sände en logistikenhet för att hjälpa stormens offer. Biståndsarbetarna organiserade biståndsmaterialen på öarna, där behovet av nödhjälp var enormt.
 
Logistiker Juha Niininen bland biståndsmaterial. Foto: Maria Santto/Finlands Röda Kors
 
 
På Hungerdagen samlades tusentals hjälpare återigen för humanitet runt om i Finland, då medel samlades in till Röda Korsets katastroffond för hjälp till människor i nöd. 
 
Sonja och Roosa samlade in pengar i Helsingfors. Foto: Maria Santto/Finlands Röda Kors
 
 
Tisdagen den 1 oktober kl. 12.29 fick nödcentralen i Kuopio ett larm om ett våldsdåd i Savolax yrkesskolas lokaler. På sex dagar arbetade Röda Korsets frivilliga cirka 1 100 timmar, och psykiskt stöd gavs till totalt cirka 400 människor. Även Röda Korsets beredskapsgrupp av psykologer kallades till Kuopio för att hjälpa de som hade skakats av våldsdådet.
 
Runt om i Kuopio gav frivilliga psykiskt stöd till människor som hade skakats av våldsdådet. På bilden Katja Räsänen. Foto: Anna-Katri Hänninen/Finlands Röda Kors
 
 
I den riksomfattande beredskapsövningen Droppen 2019 övade Finlands Röda Kors inför eventuella vattenkriser i hemlandet. Temat för övningen var vattenkris, eftersom rent vatten är en nödvändighet för alla.
 
De frivilliga Sari Salmi och Jari Vuorijoki gick runt och knackade dörr bland husen i studentbyn i Åbo för att kartlägga läget i området inför en eventuell vattenkris. Kim Duong vid dörren till sin lägenhet. Foto: Jussi Vierimaa/Finlands Röda Kors
 
Finlands Röda Kors fortsatte sitt utvecklingssamarbete i bland annat Myanmar, där den offentliga hälsovården fungerar dåligt, särskilt i avlägsna byar. Hälsoarbetet fokuserar på de frivilliga som bor i lokala samfund och som Röda Korset utbildar i bland annat hälsoundervisningens huvudteman samt första hjälpen och frivilligarbete. 
 
Näsdagen till ära fick journalisten och författaren Matti Rönkä möjlighet att ta del av Röda Korsets arbete. Foto: Benjamin Suomela/ Finlands Röda Kors
 
 
Över 100 000 barn i Finland lever i familjer med låga inkomster. Tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund ordnade vi insamlingen Jul i Sinnet, som underlättade julen för 28 000 mindre bemedlade familjer genom presentkort på mat. Insamlingen ordnades redan för 23 gången.
 
Ahmadi Habibollah gav en donation i Marja Lehtimäkis bössa under öppningsevenemanget för Jul i Sinnet på Järnvägstorget. Foto: Benjamin Suomela/ Finlands Röda Kors
 
...och mycket, mycket mer. Hitta ditt eget sätt att hjälpa som frivillig eller bidragsgivare. Välkommen med!