Med Hungerdagsdonationerna utförs långsiktigt arbete för att dämpa inverkningarna av klimatförändringen

IFRC
Fotograf: IFRC

Hungerdagens bössinsamling ordnades 26–28.9 och insamlingen fortsatte på webben under hela oktober månad. Under september-oktober donerade finländarna sammanlagt 2,4 miljoner euro till Finlands Röda Kors katastroffond.

Med katastroffondsmedel hjälper Finlands Röda Kors nödställda människor att klara av bland annat naturkatastrofer, konflikter och plötsliga olyckor såväl ute i världen som här hemma. Medel ur katastroffonden används också till långsiktigt utvecklingssamarbete. 

Det räcker inte enbart med humanitär hjälp

Extrema väderfenomen på grund av klimatuppvärmningen, såsom långa torkperioder och å andra sidan plötsliga skyfall, översvämningar och jordskred, försvårar livet just nu speciellt för människorna i Afrika söder om Sahara.

Till exempel i Etiopien är 8,5 miljoner människor i behov av humanitär hjälp beroende på våldsdåd, torka och översvämningar.

– Man har varit tvungen att stänga skolor på grund av vattenbrist och den dåliga hygienen gör att risken för smittsamma sjukdomar ökar. Vi söker för närvarande tillsammans med Etiopiens Röda Kors och samhällen på torra områden efter nya, långvariga möjligheter att få rent vatten, berättar Finlands Röda Kors regionala hälsodelegat Maritta Niskanen-Tamiru.

– Den humanitära hjälpen räcker helt enkelt inte till för alla som behöver hjälp. Om klimatet fortsätter att utvecklas på det här sättet, hamnar vi i en situation där människorna blir tvungna att lämna sina hem och flytta till områden, där det finns vatten, mat och förutsättningar att leva, påminner Jouko Ala-Outinen, som är Finlands Röda Kors rådgivare för katastrofhjälp i Afrika.

– Vi befinner oss ändå inte i en helt hopplös situation. Människor runt om i Afrika har vaknat till insikt och lär sig till exempel nya odlingsmetoder som bättre klarar av torkan. Det här arbetet är långsiktigt och samhällena och byarna måste själva komma med lösningar. Endast på så sätt är det möjligt att hitta lösningar på de växande problemen, poängterar Ala-Outinen.

Finländarna vill hjälpa

Finlands Röda Kors chef för medelsanskaffning Anna Laurinsilta gläder sig över finländarnas hjälpvilja.

– I årets kampanj lyfte vi särskilt fram bristen på rent vatten, vilken gör att det varje timme dör 33 små barn.Det är fint att människorna vill delta och att vi med de donerade medlen kan göra konkreta förbättringar för att få rent vatten.

Av medlen som inflöt på Hungerdagen insamlades nästan hälften vid bössinsamlingen 26–28.9, då cirka 13 000 frivilliga insamlare tog sig ut på gatorna runt om i Finland.

– Vi vill tacka varje bössinsamlare och donator, som bidragit till att det är möjligt att hjälpa dem som har det sämst ställt, säger Laurinsilta.