Finlands Röda Kors får en ny direktör för medelanskaffning

Politices magister Sirpa Solehmainen är Finlands Röda Kors nya direktör för medelanskaffning från och med den 1 december 2019.

Bakom sig har Solehmainen 15 års karriär hos World Vision Finland. Först arbetade hon som kundchef och de senaste åren som medelanskaffningschef. Solehmainen tar inspirerat och motiverat emot direktörsuppdraget hos Finlands Röda Kors.
 
– Jag arbetade tidigare med utvecklingssamarbete men särskilt fint hos Finlands Röda Kors är att verksamheten är så mångsidig. Röda Korset hjälper såväl i Finland som utomlands. Alltid där nöden är som störst. Jag väntar redan ivrigt på december, säger Solehmainen.
 
Övergången till en stor organisation innebär ett antal utmaningar men också nya möjligheter.
 
– Hos Röda Korset är enbart enheten för medelanskaffning lika stor som World Visions hela byrå. Det är intressant att få se hur allt fungerar i en större organisation, berättar Solehmainen.
 
Solehmainen vill använda sig av sin erfarenhet till att utveckla Finlands Röda Kors medelanskaffning ytterligare. 
 
– Också det väldigt kompetenta och sakkunniga teamet för medelanskaffning är till stor hjälp, konstaterar Solehmainen.