Bättre hälsa för barnen i Myanmar

Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors
Nyhetsredaktör Matti Rönkä bekantade sig med Röda Korsets hälsoarbete i Myanmar. Arbetet och den myanmarska kulturen gjorde stort intryck på honom.
Fotograf: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors

I år används donationerna i Näsdagskampanjen till att förbättra hälsan hos barn och deras familjer i Myanmar – ofta genom mycket enkla medel.

Näsdagen 2019

Under Näsdagen samlas medel för världens barn. Yles tittare får tillsammans med Matti Rönkä besöka Myanmar och höra mera av hans tankar vid Näsdagsgalan, som sänds på Yles kanaler fredag 8.11 med början klockan 19.

Delta i kampanjen: nenapaiva.fi/sv

Röda Korset har redan länge stött det myanmarska Röda Korsets hälsoprogram i Myanmar, där den offentliga hälsovården fungerar dåligt i synnerhet i perifera byar.

En central roll i hälsoarbetet har lokala frivilliga, vilka Röda Korset utbildar bland annat i huvudtemana för hälsofostran samt första hjälpen och frivilligarbete.

De frivilliga, som bor i lokalsamhället och känner det väl, hjälper människorna att förebygga bland annat luftvägsinfektioner, malaria, denguefeber, tuberkulos, diarré och ormbett. Mamma-barnhälsan är ett viktigt tema i Röda Korsets hälsoarbete.De frivilliga instruerar till exempel gravida kvinnor att gå på hälsoundersökningar.

Röda Korsets hälsoprogram, som inleddes för fyra år sedan, har inverkat på totalt 11 402 människors liv i 26 byar i Kayahstaten i Myanmar. De som haft nytta av hälsoarbetet berättar att de nu till exempel bättre kan förebygga och identifiera sjukdomar och söka hjälp för dem.

Röda Korset främjar också tillgången på rent vatten i Myanmar genom att stöda byggandet av toaletter i samlingslokaler och skolor.

Nyhetsredaktören och författaren Matti Rönkä besökte Myanmar i våras och bekantade sig då med Röda Korsets utvecklingssamarbete tillsammans med Näsdagsteamet.Arbetet och dess resultat gjorde stort intryck på Rönkä.

-I Myanmar inser man att rent vatten, handtvätt, en ordentlig toalett och tillgång till läkare inte är självklarheter för alla, funderar Rönkä.

-Just den hjälp som Röda Korset fört till byarna är ganska enkel, men viktig – och den räddar människoliv. Redan med en liten gåva kan mycket gott åstadkommas i Myanmar.

Finlands Röda Kors samarbete med Myanmars Röda Kors är mycket långsiktigt, för det har redan pågått i över 20 år. Arbetet fortsätter med stöd av Näsdagen.