Vid Finlands Röda Kors är förtroendeuppdragen lönefritt frivilligarbete

Vid Finlands Röda Kors utför tiotusentals människor frivilligarbete utan lön. Frivillighet är en av organisationens grundprinciper. Principen följs från den lokala nivån till organisationsstyrelsen.

Kom med till hjälparbetet:
Alla som fungerar inom Finlands Röda Kors frivilliguppdrag är organisationens frivilliga och ingen lön betalas ut för uppdragen.
 
Frivilliga är Röda Korsets ryggrad. Ett brett beslutsfattande som baserar sig på frivilliga förtroendeuppdrag garanterar att beslut görs i enlighet med organisationens principer och värderingar samt att beslutsfattandet baserar sig på hjälpbehov.
 
I Finland fungerar cirka 500 Röda Korsets lokalavdelningar som alla har en egen styrelse. Styrelserna skapar förutsättningarna för det lokala frivilligarbetet. Styrelsen ansvarar till exempel för frivilligverksamhetens planerande, användning av medel och rapportering.
 
Samma princip följs i organisationens riksomfattande beslutsfattande. Ordinarie stämman, som med tre års mellanrum samlar hundratals Rödakorsmedlemmar från alla håll i Finland, godkänner organisationens riktlinjer och strategiska beslut.
 
Finlands Röda Kors fullmäktige övervakar ordinarie stämmans beslut och verksamheten styrs av Röda Korsets styrelse. Alla som är verksamma inom dessa förtroendeuppdrag är Röda Korsets frivilliga och för uppdragen betalas ingen lön. 
 

För effektivt hjälpande behövs professionell personal

Det skulle inte vara möjligt för en stor organisation att effektivt hjälpa nödställa utan en professionell personal.
 
Vid rekryteringen av personal följer Röda Korset de kollektivavtal som är i bruk inom branschen. Även Finlands Röda Kors måste satsa på att leda organisationen så att biståndsorganisationen, som utför vidsträckt biståndsarbete både i Finland och ute i världen, överhuvudtaget kan fungera.
 
Styrelsen, som organisationens medlemmar har valt, bestämmer ledarskapets löner. Bland finländska organisationer är Finlands Röda Kors tydligt bland de största och mest betydande. Direktörernas årliga inkomster håller för kritisk jämförelse såväl i Finland som internationellt.
 
Lönerna för Finlands Röda Kors fasta personal finansieras från flera olika källor såsom försäljning av Finlands Röda Kors produkter, medlemsavgifter samt bidrag från olika ministerier och STEA. Löner för fast personalen, såsom ledningen och administrativ personal, betalas till exempel inte med medel ur katastroffonden.