Vattenavbrott kan man förbereda sig på också hemma – på lördag övar Röda Korset för hjälp vid vattenkris

Joonas Brandt
Röda Korsets frivilliga och biståndsarbetare lärde sig använda vattenreningsapparater på Finlands Röda Kors logistikcenter i Tammerfors i augusti. I händelse av vattenkriser kan frivilliga bistå myndigheter exempelvis genom att kartlägga hjälpbehovet och hjälpa till med utdelningen av vatten.
Fotograf: Joonas Brandt

I Finland sker störningar i vattendistributionen årligen, men man kan förbereda sig på dem också själv. Droppen 2019, Finlands Röda Kors beredskapsövning med vattentema, ordnas i helgen i hela landet.

Fem tips inför en vattenkris
  • Ha en kanna vatten i kylskåpet.
  • Se till att du har kärl med lock hemma.
  • Meddela husbolaget om problem med vattenförsörjningen.
  • Följ myndigheternas anvisningar.
  • Hjälp grannar eller andra i behov av hjälp.

Vid Finlands Röda Kors beredskapsövning Droppen 2019 den 26 oktober testas Röda Korsets förmåga att reagera och agera som stöd till myndigheter i händelse av en vattenkris.

Vattenkriser, det vill säga situationer där vattnet har förorenats eller det inte kommer något vatten alls, sker årligen i Finland.

– En störning i vattendistributionen rubbar snabbt människans dagsrytm. Om det inte finns någon vattenreserv, måste man snabbt börja fundera på varifrån man kan få vatten och hur man ska bära hem det, säger Leena Kämäräinen, chef för Röda Korsets beredskapsverksamhet i Finland.

Hemma kan en störning i vattendistributionen påverka förutom tillgången till dricksvatten även matlagningen, dusch samt disk och tvätt. I händelse av ett vattenavbrott kan en vattentoalett spolas endast en gång.

Vattenkanna i kylskåpet

Man kan förbereda sig på vattenavbrott. Tanken bakom ett så kallat hemförråd är att säkerställa att man i händelse av en störningssituation har till exempel tillräckligt att dricka och äta hemma.

– Vid behov ordnar myndigheterna vattendistribution, men det vore bra om så många som möjligt kan klara sig själva tills dess. Vattenkriser under de senaste åren har lärt oss att buteljvatten tar snabbt slut i butikerna, berättar Kämäräinen.

Ett enkelt sätt att som första åtgärd säkerställa tillgång till dricksvatten är att ha en kanna vatten i kylskåpet. Det lönar sig att se till att ha rena hinkar med lock, som inte används till annat, för att hämta vatten i. För att minska risken för sjukdomar hemma är det bra att se till att ha handdesinficeringsmedel och engångshandskar.

Hjälp även till grannen

En störning i vattendistributionen startar lätt rykten och ovisshet. Därför är det viktigt att snabbt få korrekt information.

– Enligt vår erfarenhet kan till exempel ensamboende äldre och personer som pratar ett annat språk än finska eller svenska hamna i en situation där de får bristande information i början av en störningssituation. Alla borde ta mod till sig och även kontrollera med grannen att allt är i sin ordning samt erbjuda dem hjälp, påminner Kämäräinen.

Röda Korsets frivilliga kan stödja myndigheternas arbete i en vattenkris till exempel genom att kartlägga hjälpbehovet och hjälpa till med att distribuera rent vatten. I Droppen 2019-övningen övas det dessutom på att larma och samarbeta med myndigheter och andra aktörer. 

I övningen deltar sammanlagt fler än 200 lokala avdelningar runtom i Finland. Finlands Röda Kors ordnar denna nationella beredskapsövning vart tredje år.