Finlands Röda Kors deltar i kampanjen Ansvarsfullt donerande i november

Under november 2019 gör jurister gratis upp testamenten där åtminstone en av förmånstagarna är en av de organisationer som deltar i Ansvarsfullt donerande i november-kampanjen, till exempel Finlands Röda Kors.

Kampanjen Ansvarsfullt donerande i november inleds 28.10 och pågår under hela november. I kampanjen deltar närmare 90 jurister och juridiska byråer runt om i Finland samt ett 50-tal finländska organisationer.

Avsikten med kampanjen är bland annat att öka medborgarnas medvetande om att det är möjligt att testamentera sin egendom också till andra än till nära släktingar.

Organisationerna använder de testamentsgåvor de får till det mål givaren har önskat

Allt fler finländare vill komma ihåg organisationer i sitt testamente. En person kan i sitt testamente styra en del av sin egendom till ett gott ändamål som känns viktigt. Man behöver inte testamentera hela sin egendom till en organisation och genom dokumentet kan man också ge detaljerade anvisningar om hur egendomen ska fördelas.

Testamentsgåvor är skattefria så allmännyttiga samfund betalar inte skatt på de arv de får.

Vid uppgörandet av ett testamente är det bra att använda en expert som hjälp. Genom att dokumentet görs upp på rätt sätt kan man undvika eventuella oklarheter och gräl.

Om du vill göra ett testamente till förmån för Finlands Röda Kors kan du ta kontakt med närmaste juristbyrå vars kontaktuppgifter finns på kampanjens webbplats.

Mer information om testamentsdonationer till Finlands Röda Kors finns här.