Psykiskt stöd har en viktig roll i efterdyningarna av våldsdådet i Kuopio

Anna-Katri Hänninen
Fotograf: Anna-Katri Hänninen

Finlands Röda Kors frivilliga som är utbildade inom psykiskt stöd var på plats en halv timme efter att larmet gick.

Tisdagen den 1 oktober kl. 12.29 fick nödcentralen i Kuopio ett larm om ett våldsdåd i Savolax yrkesskolas lokaler.

Snart nådde uppgifter om hur allvarlig situationen var även Frivilliga räddningstjänstens beredskapsjour, som kl. 13.14 skickade ut ett beredskapslarm till alla frivilliga inom psykiskt stöd i Norra Savolax.
 
Av de frivilliga kunde 13 personer komma till samlingsplatsen genast och sju personer meddelande att de kommer lite senare.
 

Från barberaren till krispunkten

Frivilligledaren i Savolax-Karelen-området, Osmo Tolonen , satt i stolen hos en barberare i Idensalmi när han fick veta om det inträffade. Han väntade tills håret var klippt, satte sig sedan i bilen och körde till Kuopio.
 
Sträckan tog ungefär en timme. Under tiden hade Röda Korsets krispunkt för psykiskt stöd redan öppnats i Kuopio-avdelningens lokaler på Puijonkatu 9.
 
– Vi började genast reda ut var människorna som behövde hjälp befann sig, förberedde ett besök på skolan på onsdagen och rekryterade fler frivilliga, berättar Tolonen.
 
Förutom i Norra Savolax larmades frivilliga inom psykiskt stöd även i Norra Karelen, Mellersta Finland, Kajanaland, Södra Savolax och Södra Karelen. Man hade även ett nära samarbete med polisen, stadens krisgrupper och socialjouren.
 

Återvändande till läroanstalten

På onsdagen den 2 oktober kl. 8.00 samlades en grupp frivilliga inom psykiskt stöd i Savolax yrkesskolas lokaler till stöd för Kuopio stads och yrkesskolans krisgrupper.
 
I skolan mötte de frivilliga den klass som dådet hade riktats mot. Stämningen var dämpad och uppskakad. Tolonen är nöjd över att det fanns erfarna frivilliga med som kunde handla rätt i situationen.
 
– I skolan ställdes vi inför en tuff uppgift. De människor som behövde hjälp var inte en eller två, eller några familjer. De var många. Även ansiktena hos skolans personal vittnade om chocken och rädslan. Det var som ett vattenfall som man måste ta sig igenom. Behovet av hjälp var enormt.
 

Beredskapsgruppen av psykologer till platsen

På torsdagen den 3 oktober kl. 11.45 gjorde Kuopios biträdande stadsdirektör en myndighetsbegäran om att kalla Finlands Röda Kors beredskapsgrupp av psykologer till Kuopio. På torsdag kväll anlände tre psykologer till Kuopio och ytterligare fem på fredag morgon.
 
På torsdag kväll var psykologerna på plats i köpcentrumet Herman, där personliga ägodelar som människorna hade lämnat efter sig delades ut.
 
– För många var det upprörande att återvända till platsen för dådet, och därför var det viktigt att yrkesutbildade psykologer var närvarande, säger Tolonen.
 
Fredagen den 4 oktober och under följande helg deltog beredskapsgruppens psykologer i olika gruppträffar med bland annat lärare, frivilliga och skolans social- och hälsovårdspersonal, diskuterade, kartlade behovet av fortsatt stöd samt ordnade genomgångar även för Röda Korsets frivilliga.
 
De frivilliga inom psykiskt stöd avslutade sitt arbete på söndag kväll den 6 oktober. Psykologerna fortsätter med arbetet så länge det behövs.
 

Hjälp med stöd av katastroffonden

Finlands Röda Kors frivilliga inom psykiskt stöd är snabbt på plats, erbjuder krishjälp till alla som behöver den och är ett stöd för myndigheterna i olika uppgifter, vilket är särskilt viktigt när en olycka eller ett våldsdåd berör ett stort antal människor.
 
I Kuopio arbetade de frivilliga cirka 1 100 timmar på sex dagar och psykiskt stöd gavs till totalt cirka 400 människor. Finlands Röda Kors tackar var och en av de frivilliga.
 
I Kuopio arbetade de frivilliga cirka 1 100 timmar på sex dagar och psykiskt stöd gavs till totalt cirka 400 människor. Finlands Röda Kors tackar var och en av de frivilliga.