Röda Korset hjälper de lidande i Syrienkonflikten

ICRC
ICRC
ICRC
Med ett Hungerdagsbidrag kan du hjälpa de nödlidande
 
  • genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • via MobilePay till numret 10900
  • på webben www.hungerdagen.fi
  • genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, använd referens 5173.

Den humanitära situationen i norra och nordöstra Syrien är ytterst allvarlig och den försämras dag för dag till följd av Turkiets krigsoperationer. Internationella Rödakorskommittén och Syriska Röda Halvmånen levererar nödhjälp till de lidande människorna i konflikten och förbättrar tillgången på rent vatten och sjukvård.

Internationella Rödakorskommittén bedömer att krigsoperationerna påverkar cirka 300 000 människors liv i norra och nordöstra Syrien. Enligt FN har hela 160 000 människor tvingats lämna sina hem i området under de senaste dagarna.

Efter att Turkiet inledde sin krigsoperation har Röda Korset delat ut mat, filtar, madrasser och vatten till över 2 500 personer i nödinkvartering i staden Hassakeh.

För närvarande kommer det dagligen hundratals människor som flytt från sina hem till Hassakeh. Största delen av dem är kvinnor och barn.

Konflikten försvårar biståndsarbetet.Internationella Röda Korset påminner om att de humanitära organisationernas möjligheter att hjälpa måste tryggas och att alla parter i konflikten måste iaktta den internationella humanitära rätten.

I Syrien behövs långvarig hjälp

Konflikten i Syrien har pågått redan i åtta år. Enligt Röda Korset är 11,7 miljoner människor i behov av humanitär hjälp i Syrien.

Hälften av landets hälsocentraler och sjukhus fungerar bara delvis.Över två miljoner barn har inte möjlighet att gå i skola. 

I nordöstra Syrien bor över 100 000 människor i läger.Störst är lägret al-Hol med nästan 70 000 människor, av vilka två tredjedelar är barn.

Internationella Röda Korsets sjukhus i al-Hol-lägret har hittills haft över 4 600 patientbesök.Finlands Röda Kors stöder sjukhuset med biståndsarbetare och förnödenheter. 

Finlands Röda Kors har hjälpt syrierna på många sätt under den långvariga konflikten. Just nu ges stöd till exempel via Syriska Röda Halvmånen och internationella Röda Korset för hälsoarbete, fysioterapi, utbildnings- och rehabiliteringsverksamhet i anslutning till minor samt stärkande av Syriska Röda Korsets aktionsberedskap.

Därtill har bistånd ur katastroffonden levererats till offren för översvämningarna som pinade nordöstra Syrien i våras. Familjer stöds bland annat genom att dela ut mat, vatten- och hygienförnödenheter och genom att tillhandahålla hälsohjälp.

Finlands Röda Kors hjälper i Syrien med stöd av Finlands utrikesministerium, Europeiska Unionen och bidragsgivarna.