Finlands Röda Kors delar ut understöd till tiotals tusen zimbabwier med stöd från EU

IFRC
Internationella Röda Korset delade ut kontantbidrag i Zimbabwe år 2016.
Fotograf: IFRC

Europeiska Unionen har beviljat Finlands Röda Kors ett understöd på fem miljoner euro för biståndsarbete i Zimbabwe. Tack vare understödet får 76 500 personer som lider av livsmedelsosäkerhet kontanta bidrag som de kan köpa mat för.

Ekonomiska svårigheter samt extrema väderfenomen och torka som stärkts på grund av klimatförändringen har försvagat Zimbabwes humanitära situation. Just nu lider 4,8 miljoner zimbabwier av livsmedelsosäkerhet och av dem är 2,3 miljoner i behov av brådskande mathjälp.

Hjälpbehovet är störst på landsbygden.Sommaren 2019 var en fjärdedel av landsbygdens invånare i behov av mathjälp och fram till slutet av året befarar man att siffran stiger till 38 procent, det vill säga 3,6 miljoner människor.

Med EU:s stöd kan Röda Korset hjälpa i områdena Kariba, Gokwe North och Binga under nio månader.Målet är att stöda familjer, så att de klarar sig igenom den med tanke på livsmedelssäkerheten kritiska tiden mellan skördeperioderna från oktober till mars nästa år.

I sitt biståndsarbete satsar Röda Korset på att förbättra livsmedelssäkerheten för grupper som har det sämst ställt, såsom barn, gravida och ammande kvinnor samt åldringar och funktionshindrade.

- Röda Korset delar ut ett kontant bidrag varje månad till familjerna som de kan använda till mat och andra basförnödenheter.Med bidraget får man cirka tio kilo spannmålsväxter, 2,5 kilo baljväxter och en liter matolja, berättar Finlands Röda Kors planerare av internationellt bistånd Sari Autio.

- De kontanta bidragen är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att hjälpa.De uppmuntrar familjerna att göra individuella val som förbättrar livsmedelssäkerheten och stärker den lokala marknaden, lägger Autio till.

Finansieringen på fem miljoner euro som Europeiska kommissionens generaldirektorat för civilskydd och humanitärt bistånd (ECHO) har beviljat är till storleken exceptionellt för Finlands Röda Kors.

- Vanligen beviljas så här stora enskilda bidrag bara till stora internationella organisationer. Finlands Röda Kors är i södra Afrika känt som en stark och kunnig aktör.Vi är tacksamma mot Europeiska kommissionen för det förtroende den visat, konstaterar Finlands Röda Kors finansierings- och EU-rådgivare Toni Vasama.

- Alla som gett bidrag till katastroffonden till exempel under Hungerdagsinsamlingen ska också ha ett stort tack. Med donationerna kan vi sända hjälp till så många människor som möjligt.

I projektet för humanitär hjälp som Finlands Röda Kors leder deltar också Danmarks Röda Kors och alla åtgärder utförs i tätt samarbete med Zimbabwes Röda Kors.De kontanta bidragen är en fortsättning på utvecklingsarbetet som främjar hälsa och katastrofberedskap, som Finlands Röda Kors har utfört i Zimbabwe bilateralt redan i tio års tid.