Hungerdagens bössinsamling inbringade 1 112 000 euro

Benjamin Suomela
Fotograf: Benjamin Suomela

Under Hungerdagen 26–28.9. insamlades cirka 1 112 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond. Via nätet och mobilapplikationer kan bidrag lämnas ännu fram till slutet av oktober.

Donera till katastroffonden:
  • per textmeddelande: sänd texten SPR till numret 16499, du donerar 15 €, 
  • på nätet på adressen https://www.hungerdagen.fi/ge-bidrag, 
  • via MobilePay till donationsnumret 10900, eller 
  • genom inbetalning till kontot FI52 5000 0120 4156 73, referens 5173 

 

– Vi vill tacka alla frivilliga insamlare och bidragsgivare som deltog i Hungerdagen. Med ert stöd är Röda Korset redo att hjälpa nödställda människor i Finland och ute i världen, säger koordinatorn för Hungerdagsinsamlingen Raisa Heinämäki.  

Just nu finns Finlands Röda Kors utbildade frivilliga inom psykiskt stöd med och hjälper chockade människor på grund av våldsdådet i Kuopio.  

Utöver biståndsarbetet utomlands kan Finlands Röda Kors med medel ur katastroffonden bland annat utbilda frivilliga hjälpare och agera snabbt som stöd för myndigheterna i olika kris- och olyckssituationer. Förutom psykiskt stöd erbjuds bland annat hjälp till personer som förlorat sina hem i eldsvådor samt stöd till frivilliga räddningstjänsten. 

I år var drygt 12 000 frivilliga bössinsamlare i farten på cirka 400 orter. 

Resultatet av bössinsamlingen är något lägre än i fjol

Enligt Heinämäki syns den fortsatta minskningen av kontanter i bössinsamlingsresultatet.  Insamlingen genomgår en brytningstid i och med att den förändras från att enbart ha samlat in kontanta medel till att ta emot donationer via flera kanaler.    

– Insamlarna kan allt oftare erbjuda människorna möjlighet att ge bidrag via MobilePay eller kort, och donationerna via dessa kanaler ökade också från fjolåret med hela 260 %. Likväl ersätter de nya betalningssätten ännu inte beloppet för de minskade kontantdonationerna, säger Heinämäki. 

– Mycket arbete krävs för att både de frivilliga bössinsamlarna och bidragsgivarna ska ta till sig de nya insamlings- och donationssätten.     

Bidrag kan lämnas till Hungerdagsinsamlingen ännu till slutet av oktober.  Insamlingens sammanlagda resultat blir klart i början av november.