Ett rött kors byggt av vattenämbar skildrar bristen på rent vatten

Maria Santto
Maria Santto
Maria Santto
Maria Santto

På Medborgartorget i Helsingfors byggdes på öppningsmorgonen för Hungerdagen ett rött kors av vattenämbar. Korset är en symbol för att det varje dag är 800 barn under fem år som dör i brist på rent vatten. Hungerdagsinsamlingen är ett konkret sätt att ingripa i bristen på rent vatten och klimatförändringens effekter.

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen:
  • Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/SMS)
  • Via MobilePay på numret 10900
  • På webben: hungerdagen.fi
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, med referensen 5173.

Röda Korsets biståndsarbetare Elsi Haverinen står på Medborgartorget bredvid det röda korset av vattenämbar. Hon har med egna ögon sett många barn som installationen skildrar.

När sjukskötaren från Vanda arbetade i Sydsudan såg hon inverkningarna av smutsigt vatten i synnerhet på regionsjukhuset i Akobo, där största delen av patienterna var barn.

– Rent vatten är ett livsvillkor och en mänsklig rättighet. Vatten påverkar allt: tillgången på mat och till och med skolgången. Då det under torkperioden inte finns vatten, finns det inte heller mat, eftersom ingenting växer. När de undernärda barnen insjuknade till exempel i malaria, blev följderna för många ödesdigra, berättar Haverinen på plats på Medborgartorget.

I Sydsudan orsakar torkperioderna hungersnöd.Klimatförändringen förvärrar situationen, eftersom den förlänger torkperioderna i Afrika och vräker regnperioderna från sina platser. I Röda Korsets arbete syns konsekvenserna av klimatförändringen som ett växande hjälpbehov i och med att naturkatastroferna blir allt kraftigare.

Med hjälp av Hungerdagen mot klimatförändringen: handla och agera!

– Hungerdagen är ett sätt att reagera på klimatförändringen, för med hjälp av katastroffonden lindras klimatförändringens humanitära konsekvenser och förbättras katastrofberedskapen, säger Röda Korsets generalsekreterare Kristiina Kumpula.

I Röda Korsets arbete satsar man också på hållbar återuppbyggnad efter en katastrof.Till exempel i Bahamas, där orkanen Dorian for hårt fram, strävar man efter att de nya byggnaderna allt bättre ska stå pall för framtida orkaner.

Kumpula poängterar att det samtidigt behövs snabba åtgärder för att stävja klimatförändringen. Ju längre vi väntar, desto större blir den mänskliga nöden och hjälpbehovet.

– Att ställa upp som donator och insamlare är ett konkret svar på klimatångesten: handla och agera!uppmuntrar Kumpula.

Ämbaren från Tokmanni

De röda vattenämbaren erhölls till jippot av Tokmanni, som från och med Hungerdagen inledde ett samarbete med Röda Korset. Röda Korsets avdelningar genomför också med Tokmannis stöd ämbarjippon på hundra andra orter runt om i Finland.

– Vi frågade Tokmannis personal vilken samarbetspartner de tycker skulle vara bra och Röda Korset lyftes tydligt fram. Hos oss bottnar ansvarsfullhet i att hjälpa människor och med Röda Korset kan vi samarbeta i hela landet, konstaterar Tokmannis verkställande direktör Mika Rautiainen.

Samarbetet fortsätter i Röda Korsets beredskapsövning Droppen 2019, där ämbar delas ut som förvaringskärl för hushållens renvatten i händelse av driftsavbrott i vattendistributionen.

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen:

  • Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/SMS)
  • Via MobilePay på numret 10900
  • På webben: hungerdagen.fi
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, med referensen 5173.