Bristen på rent vatten allt större problem när naturkatastrofer blir kraftigare – Insamlingen Hungerdagen inleds på torsdag

Sakari Piippo
I 12-åriga Lailos hemby i Tadzjikistan hämtar man vatten från ett dike mellan bilvägen och husen i byn. – Jag hämtar vatten fem eller sex gånger varje dag. Jag får ont i ryggen av de tunga vattenhinkarna, berättar Lailo.
Fotograf: Sakari Piippo

Varje dag dör 800 småbarn på grund av brist på rent vatten. Situationen förvärras av att klimatförändringen förstärker torrperioder, stormar och översvämningar. Insamlingen Hungerdagen inleds på torsdag och genom den hjälper Röda Korset offer för naturkatastrofer och konflikter världen över samt olycksoffer i Finland.

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen
  • Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/SMS)
  • Via MobilePay på numret 10900
  • På webben: hungerdagen.fi
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, med referensen 5173.

I takt med klimatförändringen blir bristen på rent vatten en allt större risk för människors hälsa. Att klimatet blir varmare innebär att både stormar och översvämningar samt extrem torka ökar, så allt oftare finns det alltför lite eller alltför mycket vatten någonstans.

För att överleva behöver varje människa enligt minimikriterierna för humanitärt bistånd cirka 15 liter rent vatten per dag. Av det ska en del vara sådant att det går att använda till matlagning och som dricksvatten. Det är en liten mängd vatten, bara en och en halv hink.

– Ändå dör 800 barn under fem år varje dag på grund av brist på rent vatten och dålig hygien. Barnen dör framför allt i diarré, säger Rea Noponen, hälsorådgivare vid Finlands Röda Kors.

– Det kan finnas för lite vatten eller så är vattnet smutsigt. Klimatförändringen gör naturkatastrofer kraftigare, så det här är ett problem vi kommer att stå inför allt oftare i framtiden.

Brist på rent vatten är vardag för en stor del av befolkningen på jorden på grund av att de inte har vatten- och sanitetssystem. Men naturkatastrofer kan också sprida problemet till områden där mängden rent vatten tidigare har räckt till. Till exempel orkanen Dorian som svepte fram över Bahamas i september förstörde vatten- och sanitetssystem i Karibien.

Rent vatten är en central del av Röda Korsets arbete

Att förbättra tillgången till rent vatten är så gott som alltid en del av Röda Korsets katastrofhjälp och utvecklingssamarbete. Just nu råder akut brist på rent vatten till exempel i Bahamas efter orkanen Dorian och i krigshärjade Syrien.

Röda Korset erbjuder nödhjälp till människor som har flytt sina hem i Bahamas och levererar ensam dagligen 500 000 liter rent vatten till lägret al-Hol i norra Syrien. Finlands Röda Kors har skickat en logistikenhet till Bahamas och sjukhuspersonal till Syrien för att hjälpa de människor som är allra mest utsatta.

Finlands Röda Kors hjälper också i Zimbabwe, Malawi och Eswatini, där utdragna torrperioder och ändringar i regnrytmen försvårar odling och boskapshållning.

Hjälp till hundratals offer för eldsvådor

Här hemma används medel som samlas in under Hungerdagen till att hjälpa offer för plötsliga olyckor, bland annat eldsvådor. Tack vare katastroffonden får människor som har mist sina hem kläder, mat och nödinkvartering under de första dagarna efter olyckan. De som har drabbats av en chockerande händelse får psykiskt stöd.

– Vikten av det psykiska stöd som volontärer ger genast efter en brand är enorm, säger Tuula Luoma, planerare av psykosocialt stöd på Röda Korset.

– När man har mist allt ger en annan människas lugna närvaro hopp om att livet går vidare.

År 2018 hjälpte Röda Korset sammanlagt 357 människor efter totalt 116 eldsvådor.

Snabb hjälp tack vare katastroffonden

Under Hungerdagen 26–28.9 samlar Röda Korset in pengar till sin katastroffond. Tack vare fonden kan man hjälpa människor som har drabbats av naturkatastrofer och konflikter ute i världen och människor som har drabbats av plötsliga olyckor i Finland och engagerar sig i långsiktigt biståndsarbete. Pengarna i fonden är inte på förhand reserverade för något specifikt ändamål, så man kan snabbt hjälpa där hjälpen behövs allra mest.

Varje år deltar ungefär 14 000 frivilliga i Hungerdagen. Anvisningar för hur man kan ställa upp som insamlare eller skapa en egen webbinsamling finns på adressen hungerdagen.fi.

Du kan ge ett bidrag till Hungerdagen:

  • Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/SMS)
  • Via MobilePay på numret 10900
  • På webben: hungerdagen.fi
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, med referensen 5173.