Finlands Röda Kors och Tokmanni inleder samarbete

Benjamin Suomela
Fotograf: Benjamin Suomela

Finlands Röda Kors och Tokmannis samarbete inleds från och med Hungerdagsinsamlingen i september och pågår minst två år.

Målet med samarbetet är att främja välfärden bland människor och i gemenskaper samt att minska ensamhet och utslagning. Tokmanni stöder Finlands Röda Kors vänverksamhet och deltar i arbetet mot ensamhet under hela avtalsperioden. Tokmanni är Finlands Röda Kors partner också i Hungerdagsinsamlingen.

I år ordnas Hungerdagsinsamlingen 26–28.9. Under Hungerdagen insamlas medel till Finlands Röda Kors katastroffond, ur vilken hjälp kan sändas snabbt till områden där nöden är störst, såväl i hemlandet som utomlands.

Både Röda Korset och Tokmanni verkar på över hundra orter runt om i Finland.

– Tokmanni är starkt med i finländarnas vardag. Samarbetet med Tokmanni möjliggör för oss möten av ett helt nytt slag och vi får möjlighet att göra saker på ett lite annat sätt än vi gjort tidigare. Det är vi verkligen glada över, berättar chefen för medelsanskaffning Anna Laurinsilta från Finlands Röda Kors.

– Jag är mycket entusiastisk över samarbetet med Finlands Röda Kors. Finlands Röda Kors var ett naturligt val till samarbetspartner för oss på grund av organisationens pålitlighet och dess omfattande verksamhetsfält. FRK har avdelningar på nästan alla Tokmannis affärsorter och det är fint att många Tokmannianställda på det här sättet får komma med i det viktiga och ansvarsfulla arbetet mot ensamhet och utslagning, konstaterar Tokmannis verkställande direktör Mika Rautiainen.