Röda Korsets biståndsarbete har inletts på Bahamas – bristen på rent vatten en stor hälsorisk

Tiina Leinonen
Fotograf: Tiina Leinonen

En biståndsarbetare från Finlands Röda Kors som besökt det förstörda området på Abaco berättar att biståndsoperationen startat i svåra förhållanden mitt i orkanens förödelse.

Just nu arbetar logistikteamet från Finlands Röda Kors av alla krafter för att få rent vatten och basförnödenheter till de människor som mist sina hem.

Finlands Röda Kors informatör Tiina Leinonen på Bahamas berättar att biståndsarbetet sker under mycket svåra förhållanden. Vägarna, elen och teleförbindelserna är av på många ställen. En stor delen av flygplatserna har förstörts av orkanen och bränsledistributionen har helt brutits på många ställen.

– Till exempel delas bensin ut endast på ett ställe på Abaco och det råder brist på bilar. En logistisk vinst är att vi idag kommer att få flygfrakt från Panama motsvarande en full lastbil. Vi får även bilar och bensin som hjälper oss föra ut hjälpen, berättade Leinonen på onsdag finsk tid.

Röda Korsets nödhjälpsoperation framskrider trots svårigheterna. Bahamas Röda Kors har delat ut biståndsförnödenheter till de människor som evakuerats till Nassau och de första internationella biståndstransporterna per flyg och fartyg har hämtats till öarna Abacon och Grand Bahama.

Hjälp behövs både på de öar som ödelagts och allt mer även i huvudstaden Nassau, dit människorna har flytt efter att orkanen tagit deras livsförutsättningar på hemöarna. Familjerna har inkvarterat sig bland annat i de evakueringscenter som grundats av myndigheterna eller hos släktingar i staden.

Bristen på rent vatten är den största hälsorisken

– Bristen på rent vatten är nu en av de största riskerna för människornas hälsa och överlevnad, säger Tiina Saarikoski, chef för Finlands Röda Kors katastrofbistånd.

Enligt en uppskattning av Pacific Disaster Center behövs det cirka 290 000 liter rent vatten i området varje dag. Utan detta sprider sig diarré och andra sjukdomar som sprids via smutsigt vatten snabbt. Enbart enligt preliminära uppskattningar från Abaco är cirka 17 000 människor för närvarande utan rent vatten, men siffran varierar med att människorna åker bort från ön.

– Öns invånare får sitt vatten från grundvattenbrunnar som nu har förstörts av salt vatten. Att få bort saltet från brunnsvattnet kräver särskilda åtgärder och tar tid, lägger Saarikoski till.

Finlands Röda Kors har skickat ut en logistikenhet på sex personer till Bahamas, som koordinerar alla Röda Korsets internationella förbunds transporter och lagring i området. Röda Korsets materialbistånd omfattar bland annat rent vatten, vattenrengöringsutrustning, vattenkanistrar, hygienartiklar och redskap för att bygga tillfälliga skydd.

Frivilliga som stöd för de evakuerade

Många har förlorat både sitt hem och kontakterna med sina närstående i orkanen. Leinonen berättar att hon samtalat med många ortsbor som varit på väg från Abaco.

– De har varit glada över att ännu ha sina barn kvar. Allt annat har gått förlorat.

De frivilliga från Bahamas Röda Kors har inte bara delat ut biståndsförnödenheter utan även gett personerna som evakuerats till Nassau mentalt stöd och erbjudit dem möjligheten att ringa sina närstående utomlands.

Internationella Röda Korset strävar efter att erbjuda hjälp till 20 000 orkanoffer under sammanlagt 12 månader.

Du kan stöda Röda Korsets biståndsarbete genom att anmäla dig som bössinsamlare under Hungerdagen på adressen hungerdagen.fi eller genom att donera till katastroffonden:

  • Genom att skicka textmeddelandet SPR till numret 16499 (15 €/meddelande)
  • Ring 0600 12220 (20,12 € + lna/msa)
  • via MobilePay till numret 10900
  • Genom att ge ett bidrag till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73 med referensnummer 5173.

Insamlingstillstånd: POL-2015-8798, beviljat 30.11.2015.