Finlands Röda Kors kurser i första hjälpen upprätthåller beredskapen och främjar välfärden

Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela

Ett av Röda Korsets centrala mål är att skydda liv och hälsa. För att uppnå målet bedriver organisationen verksamhet av olika slag, varav en är att lära ut högklassiga första hjälpen-kunskaper till medborgarna.

I egenskap av riksomfattande organisation som stöder myndigheterna har Röda Korset en speciell roll då det gäller beredskap och beredskapsarbete.Finlands Röda Kors har ingått ett avtal om samarbete med myndigheterna, som garanterar stöd till myndigheterna i samhällets olika störningssituationer.

Enligt avtalet upprätthåller och utvecklar Röda Korset bland annat första hjälpen-utbildning av jämn kvalitet som riktas till befolkningen samt utbildning för utbildare, eftersom medborgarnas kunskaper i första hjälpen har en viktig roll när det gäller beredskap vid olyckor av olika storlek. 

Punainen Risti Ensiapu Oy utbildar duktiga förstahjälpare

Första hjälpen-bolaget Punainen Risti Ensiapu Oy är en organisation som ägs av Finlands Röda Kors och som upprätthåller och utvecklar avgiftsbelagda utbildningsprogram i första hjälpen, som riktas till hela befolkningen.Den mest kända av utbildningarna är första hjälpen-kursen EA 1®.

Punainen Risti Ensiapu Oy har också hand om utbildningsprogram för yrkespersoner inom hälso- och sjukvården. När yrkespersonerna har genomgått kurserna, kan de erbjuda utbildning i hundratals organisationer runt om i Finland. De håller avgiftsbelagda kurser i första hjälpen och hälsokunskap till privatpersoner, sammanslutningar och företag på uppdrag av sin egen organisation.

Arbetsgivaren har möjlighet att få ersättning för utbildningskostnaderna från Folkpensionsanstalten

Om arbetsgivaren eller någon annan part ordnar första hjälpen-utbildning för sina arbetstagare, där en av Röda Korset godkänd första hjälpen-utbildare fungerar som utbildare, kan arbetsgivaren ha möjlighet att få en del av utbildningskostnaderna tillbaka från Folkpensionsanstalten (FPA) enligt ersättningsklass 1.

Kurser som ersätts av FPA kan hållas av vilken person eller vilket företag som helst som har genomgått Röda Korsets utbildning för första hjälpen-utbildare. I Finland finns över 2000 behöriga utbildare i olika organisationer. Av dessa har endast 20 anställning hos Punainen Risti Ensiapu.

Röda Korset har förbundit sig att upprätthålla hög kvalitet och fortgående utveckling för första hjälpen-utbildningen

I Finland finns förutom Röda Korsets utbildningsprogram också andra första hjälpen-program med olika kravnivåer bland annat i fråga om första hjälpen-utbildarnas grundutbildning och utbildningsprogrammens omfattning.

För att säkerställa kvaliteten i Röda Korsets utbildningsprogram för första hjälpen och hälsokunskap är grundkravet sjukskötar-, hälsovårdar- eller läkarexamen.   

Med Punainen Risti Ensiapu Oy:s intäkter stöds Röda Korsets verksamhet i hemlandet

Eftersom Punainen Risti Ensiapu Oy ägs till hundra procent av Finlands Röda Kors, styrs eventuella vinster till organisationens verksamhet i hemlandet, bland annat för stödande av lokalavdelningarnas första hjälpen-beredskap samt för vänverksamhet.

År 2018 var Punainen Risti Ensiapu Oy:s rörelseresultat 400 000 euro, vilket oavkortat styrdes till stödande av de frivilliga i Röda Korsets lokalavdelningar.

Röda Korset upprätthåller beredskapsgrupper runt om i Finland

Röda Korsets lokalavdelningar lär kontinuerligt ut första hjälpen till vanliga finländare för att så många som möjligt ska ha beredskap att agera rätt i olika störningssituationer. Röda Korsets första hjälpen-grupper samlas regelbundet på hundratals orter för att lära sig och öva första hjälpen-färdigheter.Det kostar ingenting att öva i första hjälpen-grupperna.

När en olycka sker, hjälper frivilliga i en första omsorgen-grupp offer och anhöriga på olycksplatsen eller så kan de delta i olika larmuppdrag som en del av frivilliga räddningstjänsten https://vapepa.fi/.  Jourhavande i första hjälpen finns också på plats vid tiotals evenemang runt om i Finland varje år.

Röda Korsets mål är att även i framtiden stöda myndigheterna i beredskapen för störningssituationer. Grundpelare för att målet ska uppnås är ett brett första hjälpen-kunnande bland befolkningen i vardagen och på arbetsplatserna samt högklassig utbildning för första hjälpen-utbildare.