Uncle Ben’s stödjer Röda Korsets utvecklingssamarbete med sin kampanj

Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors
Pojkar i byn Chiwenga fyller på vattendunkar
Fotograf: Saara Mansikkamäki / Finlands Röda Kors

Under kampanjen som inleddes den 19 augusti, donerar Uncle Ben’s fem cent för varje sålt rispaket till förmån för Röda Korsets arbete för rent vatten och utkomst.

Det här handlar det om:

För varje Uncle Ben’s rispaket som säljs under veckorna 34–42 doneras fem cent till Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete.
Kampanjen genomförs samtidigt även i Sverige och Norge.

I byn Chiwenga i Zimbabwe lider invånarna av torka. Det har länge varit svårt att producera mat och få rent vatten. Bristen på vatten har orsakat många problem även på det lokala sjukhuset.

Den brunn som tidigare låg närmast sjukhuset i Chiwenga fanns på en timmes avstånd till fots, och människorna var tvungna att samsas med djuren om vattnet. Vattnet som hämtades från de oskyddade brunnarna var förorenat, vilket orsakade sjukdomar.

Med hjälp av stödet från Finlands Röda Kors har en brunn borrats i Chiwenga. Vattnet pumpas upp från brunnen med hjälp av solenergi och transporteras längs vattenledningar till skolor och hälsokliniker.

Det rinnande vattnet har inverkat på hela byns välbefinnande. Tidigare var eleverna i skolan i området tvungna att dricka smutsigt och salt vatten, vilket orsakade sjukdomar. Om eleverna inte drack kunde de svimma mitt under skoldagen.

Nu gläds nioåriga Natalie Chikwashiwa, som är elev i skolan,tillsammans med sina klasskamrater över att de får dricka friskt och kallt vatten på rasterna.

Zimbabwe är ett bra exempel på hur Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete ger resultat.

Rent vatten är ett levnadsvillkor

Var nionde människa på jorden lider av brist på rent vatten, och var tredje har inte tillgång till en ordentlig toalett.

Smutsigt vatten och dålig hygien orsakar smittsamma sjukdomar, som kan vara livsfarliga. Till exempel diarré, malaria, luftvägsinfektioner och tuberkulos är vanliga sjukdomar, som kan minskas genom att man förbättrar hygienen och utökar människornas kunskaper om hur de hindrar sjukdomar från att sprida sig.

Röda Korsets mål är att stärka samhällen på många olika sätt. I utvecklingsprojekt bland annat utbildas frivilliga, förbättras människornas hälsokunskaper samt byggs vattenpunkter och toaletter exempelvis i anslutning till skolor och sjukhus. De lokala invånarna är aktivt med och främjar utvecklingen av sitt samhälle.

Stödet från bidragsgivare och samarbetspartner är av största vikt inom Röda Korsets utvecklingsprogram.