Begravningsarrangemang har stor betydelse i bekämpningen av spridningen av ebola

Maria Santto
Hjälparbetarna och anhöriga till den avlidna måste klä sig i skyddsutrustning som desinficeras.
Fotograf: Maria Santto

bliken Kongo att ordna trygga begravningar som respekterar den avlidne Världshälsoorganisationen WHO har förklarat ebolaepidemin som rasar i landet en internationell hälsorisk.

Begravningsritualerna i Demokratiska republiken Kongo omfattar att anhöriga för den avlidne till graven i en öppen kista och väl framme vid graven har de fått vidröra och kyssa den avlidne adjö en sista gång.  
 
Om den avlidne har dött till följd av ebola, har sjukdomen lätt spritt sig genom beröring. Därför har man under ebolaepidemin varit tvungen att begränsa all oskyddad beröring av avlidna och använda slutna liksäckar. Trygga åtgärder i hanteringen av personer som dött till följd av ebola är kritiska i arbetet med att förhindra spridningen av ebola.  
 
Det har dock inte varit lätt att ändra starka begravningstraditioner och -ritualer. I lokala samfund har det också förekommit misstänksamhet och motsättningar mot hjälparbetarna. Man har även dolt insjuknanden och dödsfall samt till och med gömt avlidna. 
 
 

Skyddsdräkter till den avlidnes anhöriga

Röda Korset har från början av epidemin samarbetat med lokala samfund med syfte att öka medvetenheten och förståelsen för vikten av att ordna trygga begravningar. I detta arbete är det av yttersta vikt att lyssna på samfundet och delaktiggöra dem för att uppnå acceptans.  
 
Tillsammans med företrädare för samfunden har man funderat över sätt på vilka begravningarna kan ordnas med så mycket respekt som möjligt för traditionerna, men ändå tryggt. Ett exempel är de genomskinliga liksäckarna som Röda Korset har fått till området, varmed traditionen med att följa den avlidne till graven har kunnat fortsätta på ett tryggt sätt. 
 
 
Acceptansen har även underlättats av att anhöriga har iklädda skyddsdräkter fått följa med till förberedelsen av den avlidne. Enligt Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen har inställningen till trygga begravningar som respekterar den avlidne också blivit mycket positivare.
 
Röda Korset delar även ut information om ebola till de lokala samfunden. Man informerar om riskerna med sjukdomen och hur man förhindrar den. Dessutom har man strävat efter att bryta ned negativa och felaktiga uppfattningar om sjukdomen. Till exempel är inställningen till personer i Kongo som tillfrisknat från ebola stigmatiserat och de undviks.  
 

WHO: Internationell hälsorisk

Det har gått ett år sedan ebolaepidemin i Demokratiska republiken Kongo bröt ut. De värsta epidemierna härjade 2014–2016 i Guinea, Liberia och Sierra Leone.  
 
I Demokratiska republiken Kongo har vid dags dato 2 706 personer insjuknat i ebola, varav 1 716 har avlidit. Nu befarar man att ebolasmittan ska sprida sig till Kongos grannländer. I miljonstaden Goma, alldeles vid Rwandas gräns, har man upptäckt två smittofall, varför WHO utlyste ebola till internationell hälsorisk. I Uganda har man upptäckt endast ett fall, som lyckligtvis inte har spridit sig. 
 
 
De pågående konflikterna och otryggheten har å sin sida försvårat det förebyggande arbetet mot ebola i området. Särskilt utmanande är hjälparbetet i närheten av de områden som är värst utsatta för ebola, Benin och Mangina. I dessa områden är otaliga beväpnade grupperingar aktiva. Grupperna har attackerat hjälpcenter och försvårat sjukskötarnas och andra hjälparbetares arbete.
 
Finlands Röda Kors har hjälpt Internationella Röda Korset och Röda Korsets arbete i Demokratiska republiken Kongo ekonomiskt och genom att skicka några hjälparbetare till området. Finlands Röda Kors följer aktivt med situationen för en eventuell utbredning av epidemin och behovet av ytterligare stöd.  
 
Text: Aku Suomalainen/Finlands Röda Kors
Bilder: Maria Santto/Finlands Röda Kors