Exceptionellt många drunknade i sommar – se anvisningarna för återupplivning

Jussi Partanen / Finlands Röda Kors
Övning i första hjälpen i Björneborg.
Fotograf: Jussi Partanen / Finlands Röda Kors

Vi tar hand om varandra i sommarhettan. Läs anvisningarna för återupplivning vid drunkningsolyckor.

Hjärt- och lungräddning (HLR) vid drunkning

1. Hjälp en drunknad person bort från vattnet . Vänd henne (honom) på rygg på ett stadigt underlag.
 
2. Ring nödnumret 112.
  • Du kan också ropa på hjälp och be personer på plats göra nödanmälan till 112. De instruktioner nödcentralen ger bör följas.
3. Öppna luftvägarna.
  • Böj personens huvud genom att lyfta med under hakspetsen samtidigt som du med den andra handen trycker pannan nedåt. Samtidigt känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen. Känner du en luftström om du lägger din kind mot näsa/mun? Rör sig bröstkorgen? Hörs andningen? Avgör sedan om andningen är normal, onormal eller om den saknas. Om du är osäker, handla utgående från att andningen är onormal.
Andningen är onormal eller saknas.
 
4. Blås 5 gånger.
  • Öppna luftvägarna. Placera din mun tätt över personens mun och blås lugnt in luft i den hjälpbehövandes lungor. Kontrollera medan du blåser att personens bröstkorg stiger (rör sig). Upprepa inblåsningen fem gånger.
5. Tryck 30 gånger.
  • Placera ena handens handlov mitt på bröstbenet, den andra handen placerar du ovanpå så att fingrarna överlappar varandra. Tryck nedåt 30 gånger med raka armar så att bröstkorgen sjunker nedåt 5-6 cm. Låt bröstkorgen hoja sig tillbaka. Frekvensen skall i genomsnitt vara 100 kompressioner per minut. Antalet får inte överstiga 120/minut. Räkna antalet kompressioner högt.
6. Blås 2 gånger.
  • Öppna luftvägarna. Placera din mun tätt över personens mun och blås lugnt in luft i den hjälpbehövandes lungor. Kontrollera medan du blåser att patientens bröstkorg stiger (rör sig). Upprepa inblåsningen. Två blåsningar skall ta 5 s.
7. Fortsätt återuppliva oavbrutet med rytmen 30:2 
  • tills den du hjälper vaknar: rör sig, öppnar ögonen och andas normalt, professionella hjälpare ger dig tillstånd att sluta eller dina krafter tar slut.