Ensam i nätvärlden

Aku Suomalainen
Eija Sulin diskuterar ensamhet med Nina Fisk och Katja Vuorisalo.
Fotograf: Aku Suomalainen

Röda Korset ingriper i ungdomars ensamhet

Chipspåsar och tomma läskflaskor skräpar under sängen, kläder ligger huller om buller i lägenheten och en spegel, som någon har skrivit orden ”dum” och ”usel” på. I Röda Korsets tält på SuomiAreena 2019 får man undersöka hur en ensam 15-årings rum kan se ut. På sängen i rummet ligger olika slags enheter, som basunerar ut ett ångestframkallande nyhetsflöde och innehåll från sociala medier.
 
Hur skulle det kännas att vara ung i en värld där man aldrig kan undkomma obehagliga och skrämmande nyheter och där sociala medier orsakar stress och press att leva ett friserat och fint liv? Och hur skulle det vara att vara ensam och inte ha någon att öppna sig för eller att prata med om ångestframkallande saker? Vad händer om du inte vill delta i de sociala mediernas oäkta och ångestframkallande värld?
 
Röda Korset utmanade besökarna i tältet att fundera över dessa svåra frågor. Den enda kritiken som tältet fick var att det var alltför prydligt för att vara en 15-årings rum.
 
Sängen borde inte vara bäddad, påpekade Jenny Koivisto, en av besökarna i tältet.
 
I övrigt förhöll man sig allvarligt till temat. Alla besökare ansåg att det är viktigt att prata om det. Många kände till personer i sin bekantskapskrets som borde tipsas om vänverksamheten och vissa delade med sig av sina egna upplevelser av ensamhet.
 
Och för en del kom det till och med som en överraskning att också unga upplever ensamhet. Unga är ju på nätet hela tiden och stora kompisgäng rör sig på skolgårdarna!
 

Ensamhet är ett problem som är svårt att upptäcka

I Röda Korsets distrikt i Satakunta är en av utmaningarna med att minska ungas ensamhet att hitta de unga. Hur vet man vem som är ensam när ingen nödvändigtvis känner till hen? Det är även svårt att nå ensamma på nätet.
 
Unga har tittat in på vårt kontor och frågat hur man får mer information om vänverksamheten. När vi berättar för dem att vi finns på Facebook och Instagram, säger de att de inte använder dessa appar, säger Nina Fisk, planerare av ungdomsverksamhet vid Röda Korsets distrikt i Satakunta.
 

”Det ser illa ut att ha få följare”

Sociala medier och användningen av dem kan leda till en negativ spiral.
 
Ensamma upplever att de inte vet hur man använder sociala medier och de tänker att ingen ändå vill ha dem som följare, berättar Nina Fisk.
 
Och när man inte finns på sociala medier, kan man hamna ännu längre utanför gängen.
 
Besökarna tycket att Röda Korsets iscensatta exempel på trakasserier på nätet kändes äkta.
 
Björneborg fungerar som pilotstad för minskning av ungas ensamhet. I Björneborg samarbetar Finlands Röda Kors med otaliga olika organisationer och aktörer, såsom med Me-talo i Björneborg, Sininauha och Satakunta yrkeshögskola. Verksamheten utvecklas vidare av forskare Riikka Korkiamäki vid Tammerfors universitets enhet i Björneborg. Hon har forskat i ensamhet. 
 
Dessutom deltar Röda Korset i de månatliga Ankkurikahvi-evenemangen, där många olika aktörer från polisen till handlare, som i sitt arbete kommer i kontakt med unga diskuterar de ungas situation i staden.
 
Med ett omfattande samarbete mellan organisationerna och aktörerna strävar man efter att ännu effektivare nå ut till ensamma unga och unga som riskerar marginalisering.
 
Man har fått med ett tiotal unga i vänverksamheten och det finns hela tiden en efterfrågan på nya utbildningar. 
 
I utbildningarna har man lagt märke till hur villiga att hjälpa och hur engagerade de unga är över vänverksamheten. Man vill göra gott, säger Nina Fisk.
 
Fler utbildningar kommer att hållas i höst och i ett senare skede har man för avsikt att fortsätta verksamheten i Raumo.
 
Blev du intresserad? Kom med i vänverksamheten