Röda Korset och Ilosaarirock inleder samarbete mot sexuella trakasserier

Benjamin Suomela / Röda Korset
Punainen Risti aloittaa seksuaalisen häirinnän vastaisen työn Ilosaarirockin kanssa. Kuvassa Punaisen Ristin päihdetyön vapaaehtoisia Ruisrockissa kesällä 2018.
Fotograf: Benjamin Suomela / Röda Korset

På plats finns en frivillig stödperson från Röda Korset, som man kan vända sig till i trakasserifall. Målet är nolltolerans för sexuella trakasserier.

Röda Korset och Ilosaarirock inleder ett samarbete för att utrota sexuella trakasserier från festivalen. I år har Röda Korset för första gången en kontaktperson med uppgift att motarbeta sexuella trakasserier på Ilosaarirock.
 
Ordningsvakterna på evenemanget hänvisar den som blivit utsatt för trakasserier till kontaktpersonen och även ordningsvakterna får utbildning i hur de ska agera i trakasserifall.
 
Att man är berusad betyder inte att man får uppföra sig respektlöst. En annan människas berusningstillstånd får heller under inga omständigheter utnyttjas. Att dessa saker lyfts fram i festivalmiljön är synnerligen viktigt, säger Finlands Röda Kors sexualhälsoplanerare Annukka Tapiola
 
Kontaktpersonen idkar nära samarbete med Röda Korsets frivilliga inom rusmedelsarbete, sexualhälsa, psykiskt stöd samt första hjälpen. Även planeraren för Röda Korsets rusmedelsarbete finns som stöd för kontaktpersonen. Hon har också fungerat som frivillig inom Brottsofferjouren bland annat som stödperson för offer för sexualbrott.
 
Det är inte meningen att det här ska bli en kampanj bara för en sommar, utan att den ska tas med som en del i Röda Korsets program för sexualhälsa och rusmedelsarbete, berättar Tapiola.
 

Verksamheten behövs

 
Finlands Röda Kors har under flera års tid utfört frivillig verksamhet på festivalen bland annat inom första hjälpen, psykiskt stöd och sexualrådgivning. Ilosaarirock och Röda Korset anser att det finns behov av den här nya typen av verksamhet. 
 
Vi deltog förra sommaren i en undersökning, där man utredde trakasserier som människorna upplevde på festivalen. Vi är ju nog medvetna om problemet sedan tidigare och vi har också haft kampanjer redan för några år sedan, berättar Ilosaarirocks ansvariga producent Petri Varis.
 
Enligt Petri Varis är mängden människor på festivalen väldigt stor och  beteendereglerna är inte klara för alla. Det är också viktigt att förstå vad som är en oskyldig flirt och hurudant agerande som räknas som trakasserier. 
 
Förutom klara fall förekommer det under festivalen närmanden som faller inom ramen för en gråzon. En person kan anse det egna handlandet vara acceptabelt, trots att en annan upplever det som störande. Därför vill vi få människorna att förstå saken bättre, så att var och en vid behov kan rätta till sitt beteende, konstaterar Varis.
 
På Ilosaarirock har Röda Korsets alla former för festivalarbete varit med under flera år: första hjälpen, rusmedelsarbete, sexualhälsa och psykiskt stöd. Därför är det naturligt att också den nya verksamheten inleds tillsammans med Ilosaarirock.