Finlands Röda Kors säljer fastighet

Finlands Röda Kors har sålt sin fastighet på Havsgatan 5 i Ulrikasborg i Helsingfors till ett bostadsaktiebolag vid namn As Oy Grand Horizon Helsinki som ägs av inhemska fastighetsinvesterare.

Köpesumman är 24,4 miljoner euro. Finlands Röda Kors fick fastigheten i donation av Skyddskårsorganisationen i samband med att fortsättningskriget tog slut. Skyddskåren ville genom donationen försäkra sig om att dess egendom användes till att främja finländarnas hälsovård och välmående.
 
Finland Röda Kors har använt hyresintäkterna från fastigheten till att upprätthålla och utveckla sin verksamhet.
 
– Röda Korset har förhållit sig respektfullt till donationen och bibehållit fastigheten i så gott som ursprungligt skick i flera decennier. Nu kräver fastigheten betydande reparationer.  Med tanke på organisationens ekonomi är det bättre att avstå från huset, säger Finlands Röda Kors ekonomi- och personaldirektör Tapani Väisänen.
 
– Vi är nöjda med att ha avslutat försäljningsprocessen. Nu börjar ett nytt skede i byggnadens historia och tiden med Röda Korset som ägare blir en del av byggnadens historia, säger Väisänen.
 
Inkomsterna från försäljningen används för att betala av organisationens skulder. Skulden har uppstått i och med det så kallade kompletterande pensionssystemet. Sjukskötarnas löner var låga under 1960 - 1970-talen. Med det kompletterande pensionssystemet ville Röda Korset försäkra att sjukskötarna, efter sin gedigna arbetsinsats, skulle få en tillräcklig pension.
 
Byggnaden på Havsgatan 5 är från år 1925. Huset har ritats av arkitetbyrån Frosterus & Gripenberg. Frosterus & Gripenberg har under samma period ritat flera fastigheter i centrum av Helsingfors, till exempel Stockmanns varuhus på Mannerheimvägen och Nordiska Föreningsbankens huvudkontor i hörnet av Alexandersgatan och Fabiansgatan.
 
Byggnaden på Havsgatan ritades som bostäder för Skyddskårens officerare och deras familjer. Köparparten har nyligen avslutat ett omfattande fastighetsförädlingsprojekt i Gränsbevakningsväsendets tidigare hus på Högbergsgatan 21.