Röda Korset hjälper i beredskapen för klimatförändringen

Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors
Isabel Jose Almeida flydde undan cyklonen Idai och de följande översvämningarna med hennes tre månaders gamla bebis Inez i byn Tica i Moçambique. Vinden, som blåste över 50 meter i sekunden, tog deras hem med sig. Familjen lever i en tillfällig bostad i närområdet.
Fotograf: Benjamin Suomela / Finlands Röda Kors
Du kan hjälpa genom att donera
Med din hjälp bistår Röda Korset dem som är mest utsatta där som hjälpen behövs.
 
  • Bidra med 15 €. Sänd meddelande SPR till numret 16499.
  • Bidra på nätet
  • Via MobilePay till numret 1001
 
Ett varmt tack!

Extrema väderförhållanden och naturkatastrofer blir mera allmänna när jordens temperatur stiger. Världens fattigaste människor, som har den minsta möjligheten att påverka klimatförändringen, drabbas mest.

Röda Korset prioriterar de mest utsatta människorna även i arbetet som är kopplat till klimatförändringen.
 
Dessa sex exempel hjälper att få grepp om hur Röda Korsets frivilliga hjälper människor och gemenskaper att förbereda sig för klimatförändringens påverkningar och plötsliga naturkatastrofer, samt att klara sig genom dem på olika håll i världen.
 

1. Hjälp i torkan

På grund av klimatförändringen förekommer perioder av torka allt oftare och den årliga regnrytmen förstörs på många håll, vilket i synnerhet utsätter barn för undernäring. Finlands Röda Kors hjälper människor att få rent vatten i södra Afrika, som drabbats av torka.
 
I Muzaraban i Zimbabwe var det tidigare väldigt svårt och besvärligt att hämta vatten. Innan man hade en brunn och vattenrör svalde man mediciner och utförde förlossningar på den lokala hälsocentralen utan vatten.
 
I skolan svimmade uttorkade elever och insjuknade i diarrésjukdomar och infektioner. Rinnande, rent vatten är ett litet under som man talar stolt om i området.  Nu får man rent vatten ur kranen på två vattenpunkter som Finlands Röda Kors har byggt med stöd av utrikesministeriet.
 

2. Hjälp mitt i en orkan

Orkaner och tropiska cykloner förstör byggnader och infrastruktur med allt större kraft. Enligt Röda Korsets klimatcenter (IFRC Climate Centre) ökade klimatförändringen sannolikt styrkan på cyklonen Idai som härjade i Moçambique i mars.
 
Havsnivån i området har stigit på grund av klimatförändringen, och hamnstaden Beira som hamnade mitt i cyklonen ligger på låg nivå. Den största delen av de förstörda hemmen fanns på områden som ligger på låg marknivå. 
 
De ökande häftiga regnen förorsakar allt värre översvämningar och förstör jordbruksmarker. Smittsamma sjukdomar sprider sig snabbt med det smutsiga vattnet.  
 
Efter en katastrof måste människor snabbt få rent vatten och fungerande toaletter för att kunna förhindra spridande av till exempel kolera. Översvämningsvattnet är lämplig fortplantningsgrund för myggor, som sedan sprider malaria och andra sjukdomar. 
 
Internationella Röda Korset levererade enheter av snabb biståndsverksamhet till Moçambique. Dessa enheter erbjuder rent vatten för upp till 15 000 människor och sanitet för 20 000 människor per dag.
 
Med bidragsgivarnas och utrikesministeriets stöd skickade Finlands Röda Kors tillsammans med kanadensiska Röda Korset en enhet för vård av kolera och sjukhusutrustning till Moçambique.
 

3. Det föränderliga klimatet påverkar hälsa

Under åren 2030-2050 förväntas klimatförändringen förorsaka närmare 250 000 extra dödsfall årligen, på grund av till exempel undernäring, malaria, diarré och hetta.
 
Att förbättra de mest utsatta människors hälsa är centralt i Finlands Röda Kors utvecklingssamarbete. Torka och fattigdom försvårar livet bland annat i Somalia.
 
Finlands Röda Kors erbjöd, med stöd av EU, penningbidrag till 1500 familjer som hade undernärda barn. Dessutom fick 28 927 människor hälsovård, varav 16 438 var barn. Tack vare stödet fick 92 procent av barnen tre måltider per dag och 98 procent av akuta undernäringsfall kunde vårdas.
 

4. Förebyggande finansiering utvecklas

Genom att utveckla den tidiga beredskapen undviker man humanitärt lidande när en katastrof inträffar och därför stöder Finlands Röda Kors pilotprojektet för förebyggande finansieringsarbete (Forecast-based Financing). Rödakorsrörelsen är en av de första som är med och utvecklar detta arbete.
 
Genom nya arbetssätt försöker man göra katastrofhanteringen mer effektiv och lokal.
 
Förebyggande finansiering utvecklas även på Filippinerna. Finlands Röda Kors har utfört gemenskapsbaserat katastrofförberedelsearbete i slummen och på landsbygden i Manila sedan år 2013. Finlands Röda Kors har även hjälpt gemenskaperna att återhämta sig från förödelsen efter stormen.
 

5. Stöd till åldringar i hetta

Klimatförändringen påverkar även i Finland. Här hotar vinterstormar och sommarens hetta i synnerhet den äldre befolkningen.
 
Varmare somrar ökar särskilt risken för åldringars förtidiga dödsfall. Enligt Institutet för hälsa och välfärd förorsakade värmeböljan år 2018 närmare 380 ”onödiga” dödsfall. Sommaren 2018 stödde Röda Korsets frivilliga åldringars hemvård i Sotkamo.
 
Man förutser att även vinterstormarna ökar i styrka. Finlands Röda Kors hjälpte människor och stödde myndigheterna i Kajanaland år 2018 när tung snö orsakade elavbrott. Frivilliga besökte över 75-åriga människor och man skickade generatorer, vattenkanistrar och inkvarteringsutrustning från Röda Korsets logistikcenter till området. 
 

6. Klimatförändringen kan förorsaka konflikter

Undersökningar visar att klimatförändringen kan göra konflikter allvarligare eller fungera som orsak till konflikter och invandring. Röda Korsets grundläggande arbete inkluderar att svara på de humanitära påverkningar och människors behov som uppstår till följd av detta. 
 
Påverkningarna kan vara många. Till exempel när människor flyr undan en konflikt eller katastrof som förstärks av klimatförändringen kan hetta visa sig vara dödsbringande för människor som har lämnat sina hem. I dessa situationer hjälper Röda Korset människor i flyktinglägren.
 
Förberedelsen för klimatförändringen och återställandet efter förödelser kräver extraresurser under de kommande åren. 
 
Text: Anna-Sofia Joro