Vänverksamheten fyller 60 – efterfrågan på frivilliga vänner fortsätter år efter år

Joonas Brandt
Fotograf: Joonas Brandt

Finlands Röda Kors har förmedlat vänner till ensamma redan i 60 år. Varje år önskar tusentals ensamma människor sig en frivillig vän.

Idén med Finlands Röda Kors vänverksamhet, som fyller 60 år i år, har varit densamma ända från början: att föra samman personer som önskar sig en vän med frivilliga som vill bli vänner. Efterfrågan på vänverksamheten tyder på att ensamheten åtminstone inte har minskat i Finland under årtiondenas lopp.

Det råder hela tiden brist på frivilliga. Också i skrivande stund är det många som köar efter en vän. År 2018 fanns det cirka 8 200 frivilliga vänner och cirka 25 000 vänbehövande.

Vänverksamheten började på 1950-talet med klubbverksamhet för äldre i syfte att lindra ensamheten och känslan av att bli övergiven, som gör äldre deprimerade. Även om vänverksamheten sedermera har utvidgats enormt till att omfatta bland annat ungdomar, invandrare och fångar samt till nätet är det fortfarande äldre som allra oftast saknar en vän.

Frivilliga vänner ett oersättligt stöd för många

Enkäten som Finlands Röda Kors i slutet av 2018 genomförde bland dem som fått en vän via vänverksamheten visar att möten med de frivilliga vännerna lindrar ensamhetskänslan, piggar upp en och är efterlängtade.

Enligt enkäten är de viktigaste orsakerna till att man söker sig till vänverksamheten utöver ensamheten också begränsningar i handlingsförmågan och en hög ålder. Vänverksamheten gagnade i synnerhet dem som behöver mest hjälp, det vill säga äldre som bor kvar hemma med hjälp av stöd eller som bor i servicehus.

– Största delen av Röda Korsets vänverksamhet utgår på att man besöker äldre, pratar med dem och hjälper dem i dagliga sysslor såsom med matinköp och utevistelser. Vi är stolta över hur mycket vänverksamheten betyder för de ensamma och vill även i fortsättningen satsa på att utbilda nya frivilliga, säger Kristiina Kumpula, generalsekreterare för Finlands Röda Kors.

Utöver den stora efterfrågan på vänverksamheten tyder också färska forskningsresultat på att allt fler äldre inte får den vård och det stöd de behöver i vardagen. Också de frivilliga som är med i vänverksamheten kan ibland uppleva att de har ett större ansvar för den äldres välbefinnande än vad deras roll förutsätter.

– Frivilligarbetet är ett bra komplement till basservicen men kan aldrig ersätta basvården. Ansvaret för stödet till de äldre får inte läggas på den tredje sektorn, säger Kumpula.

Republikens president tackade de frivilliga inom vänverksamheten

Vänverksamhetens 60-årsjubileum firades i kongresscentret Paviljonki i Jyväskylä under veckoslutet. Republikens president Sauli Niinistö höll ett anförande i festen där han tackade alla frivilliga som deltar i vänverksamheten och påminde publiken om hur viktigt det är att ta hänsyn till varandra.

– Vi kan alla göra något för att lindra ensamheten. Ett vänligt ord, att ta hänsyn till varandra eller till exempel en gemensam kaffestund är alla värdefulla gärningar, påpekade Niinistö.